O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-479 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

KAZIO BRUNDZOS ŠEIMOS FONDĄ NR. R-479

2011-01- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Kazys Brundza (1903-09-13–1991-10-13)

Konstancija Buožytė-Brundzienė (g. 1920 m.)

Stasys Brundza (g. 1947-02-22)

 

Kazys Brundza gimė 1903-09-13 Vilkaviškio rajone Parausiuose.

Mokėsi Parausių pradžios mokykloje, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1925 m. įstojo į Miškų ūkio skyrių Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. 1926–1933 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakultete.

K. Brundza studijuodamas dirbo Botanikos katedros laborantu. 1934–1937 m. dirbo Dotnuvos augalų apsaugos stoties Fitopatologijos skyriaus vedėju. 1937–1939 m. stažavosi Pastero institute Paryžiuje (Prancūzija). 1939–1967 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje mikrobiologiją, 1941–1953 m. – Botanikos katedros vedėjas. 1949–1969 m. buvo Botanikos instituto Floros ir geobotanikos sektoriaus vedėjas. 1968–1985 m. dėstė Vilniaus Pedagoginiame institute.

1940 m. K. Brundzai suteiktas docento vardas, 1962 m. tapo biologijos mokslų daktaru, 1964 m. – profesoriumi.

K. Brundza parašė ir išleido: 1961 m. rusų k. „Lietuvos TSR auginamų augalų parazitiniai grybai ir kai kurie parazitinių grybų biologijos klausimai“, vadovėlius: 1940 m. „Žemės ūkio mikrobiologija“, 1948 m. „Bendroji ūkinė botanika“, 1950 m. „Kultūrinių augalų ligos“, 1969 m. „Mikrobiologija“, su bendraautoriais monografijas: 1937 m. „Kamanos, hidrografija, stratigrafija ir augalija“ ir 1940 m. „Šepeta“.

Nuo 1959 m. buvo Lietuvos mikrobiologų draugijos pirmininkas, Visasąjunginės mikrobiologinės draugijos Tarybos narys.

K. Brunzai 1966 m. paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija.

Kazys Brundza mirė 1991 m. spalio 13 d. Vilniuje.

Konstancija Buožytė-Brundzienė gimė 1920 m. Ukmergėje.

Dirbo Kauno Politechnikos instituto Maisto produktų technologijos katedros vyriausiąja dėstytoja, Vilniaus valstybinio Pedagoginio instituto dėstytoja, žurnaliste.

Parašė ir išleido knygas: 1966 m. su J. Bernatoniu „Pienas ir pieniškas maistas“, 1971 m. „Viskas iš obuolių“, 1989 m. su J. Kairiene „Velykų vaišės. Receptai“, 1991 m. „Sodo derlius virtuvėje“, 1992 m. „Gardūs valgiai“.

Stasys Brundza gimė 1947-02-22 Kaune.

1953–1964 m. mokėsi Kauno IV vidurinėje mokykloje. 1976 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą.

1966–1968 m. dirbo Kauno radijo gamyklos inžinieriumi, 1968–1975 m. – Iževsko (Rusija) automobilių gamyklos inžinierius-bandytojas, 1976–1988 m. – Vilniaus automobilių remonto gamyklos vyriausiojo konstruktoriaus pavaduotojas, 1988–2001 m. – įmonės „Eva“ generalinis direktorius, 2003–2004 m. – banko „Snoras“ tarybos pirmininkas.

Stasio Brundzos sporto pasiekimai: TSRS nusipelnęs sporto meistras, 10 kartų TSRS čempionas, ralio „Europos turas“ 1974 m. absoliutus nugalėtojas, daugelio pasaulio, Europos čempionatų etapų prizininkas ir nugalėtojas, tarptautinių varžybų prizininkas, ralio-maratono Sidnėjus-Darvinas dalyvis.

1996–2003 m. buvo Lietuvos automobilių klubo prezidentas

2007 m. Stasys Brundza apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1976-09-27, 1976-12-07 ir 1977-03-21 iš Kazio Brundzos Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1926–1976 m. dokumentus, iš viso 297 saugojimo vienetus.

1978 m. Kazio Brundzos fondas Nr. R-479 sutvarkytas. Sudarytos 1194 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1979 m. sudarytas aprašas Nr. 2, į kurį įrašytos 33 bylos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1986-06-18, 1987-12-28 iš Kazio Brundzos Dokumentų perdavimo aktais Nr. 4 ir Nr. 5 perėmė nesutvarkytus 1911–1984 m. dokumentus, iš viso 941 saugojimo vienetus.

1989 m. buvo sudarytos 358 bylos, kurios įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį ir į naujai sudarytus apyrašus Nr. 3 ir Nr. 4.

Iš viso fonde Nr. R-479 yra 4 apyrašai, 1584 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1908–1985 m. Dokumentai lietuvių, anglų, estų, latvių, lenkų, lotynų, rumunų, rusų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, kserokopija, piešinys, žemėlapis.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Kazio Brundzos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai (knygos, monografijos, leidiniai, vadovėliai, brošiūros, disertacijos, straipsniai, kalbos, pranešimai, referatai, recenzijos, atsiminimai), atsiliepimai, pastabos, paskaitos, tezės, darbo instrukcijos, mokymo programos, mokslinių ekspedicijų, tyrinėjimų, bandymų medžiaga, klausytų paskaitų konspektai,

asmens, mokslinės, tarnybinės-pedagoginės ir visuomeninės veiklos dokumentai: autobiografijos, išrašas iš gimimo liudijimo, gimnazijos atestatas, Vytauto Didžiojo universiteto diplomas ir pažymėjimas, mokslinių darbų sąrašai, Vyriausiosios atestacinės komisijos protokolų išrašai mokslinių vardų ir laipsnių autoriui suteikimo klausimu, daktaro disertacijos gynimo medžiaga, charakteristikos, kadrų įskaitos lapai, pensininko pažymėjimas,

susirašinėjimo su įstaigomis ir organizacijomis autoriaus mokslinio-tiriamojo darbo klausimais dokumentai,

dokumentai apie autoriaus darbą Biologijos instituto Botanikos poskyryje, Botanikos institute, Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Botanikos katedroje, Kauno politechnikos institute, Augalų apsaugos stotyje, Žemės ūkio akademijoje, Lietuvos žemės ūkio tyrimo įstaigoje,

dalyvavimo „Žinijos“, Botanikos bei Mikrobiologų draugijų, muzikos mėgėjų būrelio „Akordas“ ir kitoje visuomeninėje veikloje dokumentai,

autoriaus apdovanojimų sąrašas, garbės ir padėkos raštai, sveikinimai, autoriaus laiškai asmenims ir organizacijoms, asmenų ir organizacijų laiškai ir raštai autoriui, spaudiniai su dovanojimo įrašais, kvietimai dalyvauti renginiuose, jų programos, autoriaus surinkti dokumentai, dokumentai apie autorių, jo šeimą ir artimuosius, turto, buities ir kiti ūkiniai dokumentai, nuotraukos, augalų piešiniai, topografiniai žemėlapiai, žemėlapių legendos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1510 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1916–1984 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, kserokopija, piešinys, žemėlapis.

 

Kazio Brundzos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti K. Brundzos ir kitų autorių leidiniai, knygos, brošiūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 33 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1975 m. Dokumentai lietuvių, anglų estų, lotynų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai –spaudinys, kserokopija.

 

Konstancijos Buožytės-Brundzienės veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti autorės rankraščiai (knygos vertimas, straipsniai),

Kauno muzikos mokyklos mokinių tėvų susirinkimo protokolas, autorės išsiųsti laiškai asmenims, surinkti dokumentai, turto, buities ir ūkio dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 17 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1908–1984 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, suomių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Stasio Brundzos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti autoriaus darbo užrašai, sportinės veiklos dokumentai: pažymėjimai apie dalyvavimą varžybose, autoralio varžybų protokolai, TSRS ir RTFSR automobilių sporto federacijos prezidiumo bei varžybų vyriausiųjų autoralio teisėjų kolegijų nutarimai, sprendimai, ataskaitos apie dalyvavimą autoralyje Belgijoje, kelionių lapai, muitinės deklaracija, autoralio „1000 ežerų “programa, automobilio registracijos liudijimai, paraiškos dalyvauti autoraliuose ir dalyvių sąrašas, asmenų ir organizacijų raštai autoriui, dokumentai apie autorių, sanatorinė-kurortinė knygelė.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1964–1974 m. Dokumentai lietuvių, anglų, latvių, lenkų, rumunų, rusų, švedų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, kserokopija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-479, ap. 1, b. 614, 1405,1194, http://lt.wikipedia.org., http://webcache.googleusercortent.com,  Kas yra kas Lietuvoje, K., 2000 m., psl. 111-112,http://www.whoiswho.lt/1000metu/Pages/Biography

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:49