O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-480 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BRONISLOVO GENZELIO FONDĄ NR. R-480

2010-05- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Bronislovas Genzelis (g. 1934-02-16)

 

Bronius Genzelis gimė 1934-02-16 Trakų rajone Aukštadvaryje.

1942–1946 m. mokėsi Alytaus pradinėje mokykloje, 1946–1954 m. – Kaišiadorių gimnazijoje.

1954–1959 m. studijavo Maskvos (Rusija) valstybiniame M. Lomonosovo universitete, 1961–1964 m. – Lietuvos istorijos instituto aspirantūroje.

Bronius Genzelis 1959–1961 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute, 1964–1992 m. buvo Vilniaus universiteto dėstytojas, 1997 m. išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros profesoriumi. Tuo pačiu metu B. Genzelis ėjo fakulteto tarybos nario pareigas. Nuo 2005 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Senato narys.

1965 m. apgynė filosofijos mokslų kandidato, o 1973 m. – filosofijos mokslų daktaro disertacijas. Atkūrus Lietuvos valstybingumą, 1993 m. buvo pripažinti humanitarinių mokslų daktaro ir profesoriaus vardai.

1988 m. birželio 3 d. tapo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, jo Seimo tarybos nariu, 1989 m. kovo 26 d. buvo išrinktas TSRS liaudies deputatu, TSRS Aukščiausiosios Tarybos nariu, jos Seniūnų tarybos nariu ir Sąjūdžio remiamų deputatų Maskvoje koordinatorium. 1989 m. buvo vienas iš Žmogaus teisių asociacijos steigėjų, jos nariu yra iki šiol. 1990 m. vasario mėn. buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nariu. Kovo 11-osios Akto signataras. Dirbo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo švietimo, mokslo ir kultūros, Lietuvos Konstitucijos rengimo komisijose, dalyvavo rengiant Konstitucijos projektą, Mokslo studijų, švietimo kultūros apsaugos įstatymus. 1992–1996 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas.

1995–1997 m. – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos prezidentas, 1994–2005 m. – Lietuvos ryšių su užsienio šalimis draugijų asociacijos prezidentas, 1998–2008 m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo pirmininkas, buvo Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos pirmininko pavaduotojas.

B. Genzelis tyrinėjo Lietuvos kultūros istoriją, kultūrų sąveiką, politinių sistemų raidą Lietuvoje, yra kelių monografijų, išleistų Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Rusijoje ir Prancūzijoje, bendraautorius, skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, rašo straipsnius periodiniams leidiniams, kuriuose nušviečia ryškiausias dabarties ir praeities filosofijos kryptis, atskirus mąstytojus, vertina politinę situaciją.

Parašė ir išleido knygas: 1972 m. „Švietėjai ir jų idėjos“, 1986 m. „Esė apie mąstytojus“, 1988 m. „Renesanso filosofijos metmenys“, 1989 m. „Kultūrų sąveika“, 1991 m. „Orientas – 1“, 1994 m. „Pasakojimai apie Lietuvos mąstytojus“, 1995 m. „Senovės filosofija“, 1997 m. „Lietuvos filosofijos istorijos bruožai“, 1998 m. „Istorija ir mes“, 1999 m. „Sąjūdis: priešistorė ir istorija“, 2001 m. „Lietuvos kultūros istorijos metmenys“, 2003 m. „Jokūbas Minkevičius“, 2005 m. „Kelias į 1918 metų Vasario 16-ąją“, 2006 m. „Politinės ir socialinės minties raida Lietuvoje: Būti ar nebūti Lietuvai?“, „Be dogmos: Lietuvos politikos vingrybės“, „Imperijai griūvant: žmonės, įvykiai, procesai“, 2007 m. „The restitution of Lithuania’s statehood“, 2009 m. ,,Užverstas puslapis“, sudarė „Filosofijos istorijos chrestomatiją“ (1974–1988 m.), dalyvavo rengiant leidinį „Lietuvių kultūros veikėjų laiškai I. J. Kraševskiui“ (1992 m.).

Apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000 m.), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2005 m.), už akademinius nuopelnus 2008 m. apdovanotas Lietuvos mokslo premija.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1976-09-29 ir 1979-09-11 iš Broniaus Genzelio Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1965–1979 m. dokumentus, iš viso 38 saugojimo vienetus.

1980 m. Broniaus Genzelio fondas Nr. R-480 sutvarkytas. Sudarytos 75 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-480 yra 1 apyrašas, 75 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1965–1980 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (kandidato disertacijos autoreferatas, knyga, knygos dalys, brošiūra, chrestomatijos, straipsniai), anotacijos, recenzijos, reziume,

asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai: charakteristikos, mokslinių darbų sąrašai, planai ir programos, asmenų ir organizacijų raštai bei laiškai autoriui, kvietimai dalyvauti konferencijose, simpoziumuose, seminaruose, posėdžiuose ir jų programos, autoriaus surinkti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-480 yra 1 apyrašas, 75 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1965–1980 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://www.vrk.lt/rinkimai/400_lt/Kandidatai/; http://www.lrs.lt;  http://lt.wikipedia.org.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 09:06