O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-484 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STEFANIJOS GRUODYTĖS FONDĄ NR. R-484

2010-06- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Stefanija Gruodytė (1909-04-12–1991-08-21)

 

Stefanija Gruodytė gimė 1909-04-12 Zarasų rajone Morkūnų kaime.

1934 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1935–1940 m. dirbo gydytoja Šėtoje. 1945–1950 m. Kauno universiteto, 1951–1991 m. – Kauno medicinos instituto dėstytoja, 1956–1973 m. – Infekcinių ligų katedros vedėja.

1960 m. S. Gruodytė tapo medicinos mokslų daktare, 1963 m. – profesore.

S. Gruodytė tyrė žarnyno infekcinių ligų kliniką ir gydymą, parašė ir išleido vadovėlius su bendraautoriais: 1969 m. „Specialioji epidemiologija“, 1972 m. „Infekcinių ligų klinika ir diagnostika“, 1973 m. „Infekcinių ligų gydymas“, 1974 m. brošiūrą „Užkrečiamos žarnyno ligos“, straipsnių apie epideminio hepatito, dizenterijos, trichineliozės, leptospirozių ir kitų ligų diagnostiką, kliniką, profilaktiką.

1965 m. S. Gruodytei suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusios mokslo veikėjos vardas.

Stefanija Gruodytė mirė 1991 m. rugpjūčio 21 d. Kaune.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1976-12-08 iš Stefanijos Gruodytės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1946–1971 m. dokumentus, iš viso 51 saugojimo vienetą.

1977 m. Stefanijos Gruodytės fondas Nr. R-484 sutvarkytas. Sudaryta 50 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-484 yra 1 apyrašas, 50 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1971 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autorės mokslo darbai (disertacija, disertacijos medžiaga, monografija, straipsniai, pranešimai), kalbos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-484 yra 1 apyrašas, 50 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1971 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://lt.wikipedia.org., Tarybų Lietuvos enciklopedija, II t., V., 1985 m., psl. 7.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 09:29