O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-486 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONO NENIŠKIO FONDĄ NR. R-486

2010-06- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Neniškis (1911-04-30–nenustatyta)

 

Jonas Neniškis gimė 1911-04-30 Vecmelderėse (Latvija, Jekabpilio raj.).

1936 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1936–1939 m. dirbo Rokiškio apskrities ligoninėje. 1939–1948 m. dėstė Kauno universitete.

1947 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją tema „Suprarerino, polikarpino ir atropino įtaka Fluor genitalis“.

J. Neniškis 1949–1977 m. dirbo Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijoje vyriausiuoju akušeriu ginekologu, nuo 1977 m. – Lietuvos TSR eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo institute akušeris ginekologas.

J. Neniškis buvo Visasąjunginės mokslinės akušerių ginekologų draugijos narys, Lietuvos TSR „Žinijos“ draugijos narys, dalyvavo „Sveikatos apsaugos“ žurnalo redkolegijos veikloje.

Parašė ir išleido: 1954 m. „Akušerės darbas“ (2-asis leidimas 1966 m.), 1958 m. su P. Baubliu „Motina ir vaikas“, 1958 m. „Moters lyties organų trichomonozės gydymas ir profilaktika“, brošiūras: 1959 m. „Aborto žala“, 1966 m. „Nėščios moters higiena“, 1978 m. „Abortas“, mokslinių straipsnių ginekologijos ir akušerijos temomis.

1965 m. J. Neniškiui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo vardas.[1]

Jono Neniškio mirties data nenustatyta.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1976-12-28 iš Jono Neniškio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1949–1974 m. dokumentus, iš viso 90 saugojimo vienetų.

1978 m. Jono Neniškio fondo Nr. R-486 dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 116 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1984-09-19 iš Jono Neniškio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1951–1981 m. dokumentus, iš viso 180 saugojimo vienetų.

1985 m. dokumentai sutvarkyti: 59 saugojimo vienetai sujungti su apyraše įrašytomis bylomis, 121 byla įrašyta į apyrašo tęsinį.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2003-05-04 iš Jono Neniškio Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. GF–13/1 perėmė 3 dėžes nesutvarkytų 1947–2002 m. dokumentų.

2004 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 33 bylos, kurios įrašytos į apyrašo tęsinį, autoriui grąžinta 527 lapai dokumentų ir 18 leidinių.

Iš viso fonde Nr. R-486 yra 1 apyrašas, 270 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1999 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas įstatymų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (disertacija, monografijos, knygos, brošiūros, straipsniai, pranešimai, paskaitos), pranešimų apžvalgos, atsiliepimai, recenzijos, anotacijos, ataskaitos, kalba, užrašai, išrašai,

asmens, tarnybinės ir mokslinės veiklos dokumentai: charakteristika, medikų draugijos ataskaita, pranešimų sąrašas, pažymos, pastabos, patikrinimai, skundų nagrinėjimo medžiaga, kvietimai į konferencijas, jų programos, sveikinimai nusipelniusio gydytojo vardo suteikimo, švenčių progomis, autoriaus raštai asmenims ir įstaigoms, įstaigų raštai autoriui, autoriaus surinkti dokumentai, dokumentai apie autorių, turto ir buities dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-486 yra 1 apyrašas, 270 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1999 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1]Tarybų Lietuvos enciklopedija, II t., V., 1985 m., psl. 7.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 09:42