O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-487 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO JUŠKOS FONDĄ NR. R-487

2010-06- Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Juška (1902-01-14–1985-03-19 )

 

Antanas Juška gimė 1902-01-14 Panevėžio rajone Gelažiuose.

A. Juška mokėsi rusiškoje Ramygalos pradžios mokykloje, Panevėžio realinėje gimnazijoje, 1919 m. baigė Vilniaus vyrų gimnaziją.

1920–1922 m. studijavo Berlyno (Vokietija) universiteto Fizikos-matematikos fakultete, 1922–1925 m. – Gėtingeno (Vokietija) universitete.

1927 m. apgynė disertaciją tema „Regimasis šviesumo pasiskirstymas Saulės diske“, 1929 m. tapo filosofijos mokslų daktaru. 1929 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto taryba A. Juškai suteikė privatdocento laipsnį.

A. Juška 1925–1927 m. dirbo Pasvalio, 1927–1930 m. – Vilkaviškio „Žiburio“, 1930–1934 m. – Biržų gimnazijų direktoriumi. 1934 m. A. Juška buvo Švietimo ministerijos Kultūros departamento direktoriumi, buvo paskirtas Valstybės egzaminų komisijos bei aukštąjį mokslą užsienyje baigusių pripažinimo komisijos, o vėliau ir Švietimo tarybos nariu. 1937–1939 m. dirbo Kauno 5-osios gimnazijos, 1939–1940 m. – Valstybės teatro Kaune direktoriumi. 1941–1942 m. buvo Švietimo vadybos Mokslo ir meno departamento direktorius, 1941–1944 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakulteto docentas ir Matematikos katedros vedėjas, Statybos fakulteto Geodezijos-astronomijos katedros docentas, dėstytojas. 1943 m. A. Juška dirbo mokytoju Ramygaloje, 1945 m. – Kauno 8-ojoje vidurinėje mokykloje, 1946–1950 m. dėstė finansavimo ir apskaitos kursą Vilniaus universiteto Miškų fakultete (1949 m. fakultetas perkeltas į Lietuvos žemės ūkio akademiją), 1958–1984 m. dėstė astronomiją ir jos metodiką Vilniaus pedagoginio instituto (dabar – universiteto) Teorinės fizikos katedroje.

1935–1939 m. A. Juška buvo Vilniaus vadavimo sąjungos centro komiteto narys, jos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, oficialus žurnalo „Mūsų Vilnius“ redaktorius, aktyviai dalyvavo „Naujosios Romuvos“ klubo veikloje.

Parašė ir išleido vadovėlius: 1928 m. „Astronomijos vadovėlis“, 1934 m. ir 1941 m. „Matematinės analizės pagrindai“, 1940 m. „Fizika“ I dalis, su bendraautoriais 1966 m. „Matematika“ (2-asis leidimas 1970 m.), 1977 m. „Astrofizika“, 1984 m. su bendraautoriais „Astronomijos enciklopedinį žodyną“, knygas: 1940 m. „Vilniaus byla“ (2-asis leidimas 1990 m.), 1958 m. „Kelionė po Saulės sistemą“, 1960 m. „Mėnulis“ ir „Saulės sistema ir jos vystymasis“, 1962 m. „Mikalojus Kopernikas“, 1964 m. „Nuo Žemės iki Plutono“, 1972 m. „Žvaigždžių pasauliai“, 1985 m. „Saulės šeima“, 1941 m. išvertė A. Kiseliovo „Algebros“ II dalį.

1939 m. apdovanotas Prancūzijos Garbės legiono ordinu ir Belgijos Karūnos komandoro ordinu.

Antanas Juška mirė 1985 m. kovo 19 d. Vilniuje, palaidotas Rokantiškių kapinėse.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1977-01-24 ir 1979-03-30 iš Antano Juškos Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1920–1978 m. dokumentus, iš viso 92 saugojimo vienetus.

1980 m. Antano Juškos fondas Nr. R-487 sutvarkytas. Sudarytos 93 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1980-03-27 iš Antano Juškos Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1979 m. dokumentus, iš viso 3 saugojimo vienetus.

2002 m. dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 1 byla, kuri įrašyta į apyrašo tęsinį.

Iš viso fonde Nr. R-487 yra 1 apyrašas, 94 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1978 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (knygų skyriai, brošiūros, straipsniai), užrašai, televizijos laidų scenarijų planai,

asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai: autobiografija, atsiminimai, enciklopedijų redakcijos užsakymai, matematikos dėstymo planas, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-487 yra 1 apyrašas, 94 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1978 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://mokslasplius.lt, http://ausis.gf.vu.lt.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 09:45