O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-493 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANATOLIJAUS ROZENBLIUMO FONDĄ NR. R-493

2010-07 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Anatolijus Rozenbliumas (1902-07-30–1973-05-27)

 

Anatolijus Rozenbliumas gimė 1902-07-30 Balstogėje (Lenkija).

1912–1914 m. ir 1918–1920 m. mokėsi Kauno žydų berniukų gimnazijoje. 1920–1922 m. studijavo Berlyno (Vokietija) „Sternsches“ konservatorijos fortepijono klasėje. 1922–1927 m. – Vienos (Austrija) Aukštosios technikos mokyklos Statybos fakultete ir Kioteno (Vokietija) aukštojoje pramonės mokykloje.

1929–1936 m. buvo Lietuvos kariuomenės Karo butų valdybos inžinierius konstruktorius, 1940–1941 m. – Kauno universiteto Tiltų ir geležinių konstrukcijų katedros neetatinis lektorius, 1944–1950 m. – Kauno universiteto, 1951–1969 m. – Kauno politechnikos instituto Gelžbetoninių konstrukcijų katedros vedėjas, 1969–1973 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto Specialiųjų konstrukcijų katedros vedėjas.

1948 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją tema „Betono ir skiedinių optimalių sudėčių nustatymo klausimu“, 1967 m. Minsko (Baltarusija) politechnikos institute apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją tema „Apie plyšius, įtempimus ir deformacijas, susidarančias gelžbetoninėse konstrukcijose veikiamose jėgų poveikių“. 1968 m. tapo profesoriumi.

A. Rozenbliumas projektavo kareivinių sandėlius, aviacijos angarus, dirbtuvės garažus. 1932 m. pagal jo projektą Linksmadvaryje pastatytas didžiausias Lietuvoje aviacijos angaras, 1937 m. suprojektavo ir 1938 m. jam vadovaujant buvo pastatytas gelžbetonio tiltas per Nemuną, suprojektavo: 1937 m. – Klaipėdos „Lietūkio“ sandėlio ir elevatoriaus pastatus, akcinės bendrovės „Maistas“ administracinio pastato konstrukcijas, Klaipėdos pedagoginio instituto sporto rūmus ir gimnastikos rūmų konstrukcijas, Šiauliuose – pašto rūmus, Zoknių oro uoste – du aviacinius angarus, stiklo fabriką Radviliškyje, „Limos“ fabriką Kaune, palmyną Kauno botanikos sode, 1939 m. suprojektavo ir tais pačiais metais buvo pastatyta Kauno sporto halė. Su V. Landsbergiu-Žemkalniu suprojektavo: 1933 m. Kauno apskrities savivaldybės, 1933–1938 m. Tyrimų laboratorijos (dabar Kauno technikos universiteto Chemijos fakultetas), „Pienocentro“ kiaušinių sandėlio, Rėkyvos elektrinės pastatus, su S. Kudoku suprojektavo: 1937 m. Kauno VI gimnazijos, 1937 m. Karininkų Ramovės pastatus, Aukštesniosios technikos mokyklos pamatus, su S. Stulginskiu – 1936 m. Telšių vyskupo Motiejaus Valančiaus vyrų gimnazijos rūmus (dabar Telšių Žemaitės gimnazija). 1956 m. A. Rozenbliumas sukūrė ir išbandė surenkamą poligonalinę santvarą pramonės ir žemės ūkio pastatų stogams (1958 m. darbas įvertintas respublikine premija).

Parašė ir išleido vadovėlius: 1956 m. „Mūrinės konstrukcijos“ (1964 m. išleistas rusų k. Maskvoje), 1969 m. su V. Jokūbaičiu „Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų pagrindai“, 1962–1964 m. „Tamprumo teorijos“ bei „Cilindrinių ir požeminių kevalų“ paskaitų konspektus.

1962 m. A. Rozenbliumui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

Anatolijus Rozenbliumas mirė 1973 m. gegužės 27 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1977-09-20 ir 1977-12-17 iš Moisiejaus Rozenbliumo Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus Anatolijaus Rozenbliumo 1953–1972 m. dokumentus, iš viso 120 saugojimo vienetų.

1979 m. Anatolijaus Rozenbliumo fondas Nr. R-493 sutvarkytas. Sudarytos 246 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1988-12-15 iš Moisiejaus Rozenbliumo Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1945 m. dokumentus, iš viso 3 lapus.

2002 m. dokumentai sutvarkyti. Dokumentai sujungti su apyraše įrašyta byla.

Iš viso fonde Nr. R-493 yra 1 apyrašas, 246 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1972 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (disertacija, monografija, autoreferatas, knygos, referatas, straipsniai, pranešimai, paskaitos), atsiliepimai, recenzijos, anotacijos, reziume,

asmens, tarnybinės ir mokslinės veiklos dokumentai: autobiografija, charakteristika, kadrų įskaitos asmens lapas, mokslinis tiriamasis darbas ir jo ataskaitos, įvairūs duomenys ir skaičiavimai, brėžiniai, racionalizaciniai pasiūlymai, posėdžių protokolai, mokomosios priemonės, asmenų ir organizacijų laiškai bei raštai autoriui, recenzijos A. Rozenbliumo knygoms ir straipsniams, išvados apie jo rankraščius, straipsnių santraukos, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-493 yra 1 apyrašas, 246 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1972 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 http://lt.wikipedia.org , http://www.vgtu.lthttp://ausis.gf.vu.lt, http://atminimas.kvb.lt.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 09:56