O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-494 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO JURGELIONIO FONDĄ NR. R-494

2010-06 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Jurgelionis (1894-04-14–1976-10-22)

 

Antanas Jurgelionis gimė 1894-04-14 Aknystoje (Latvija).

1907–1916 m. mokėsi Sankt Peterburgo (Rusija) privačioje vyrų gimnazijoje. 1916–1918 m. studijavo Sankt Peterburgo karo medicinos akademijoje. 1918 m. dirbo Lietuvos krašto apsaugos ministerijoje. 1920 m. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę sanitaru. 1921–1925 m. studijavo Paryžiaus (Prancūzija) Sorbonos universitete.

Nuo 1926 m. A. Jurgelionis dirbo Kaune Karo sanitarijos valdyboje fizinio lavinimo inspektoriumi, dėstė S. Daukanto mokytojų seminarijoje.

1928–1939 m. dėstė mikrobiologiją Žemės ūkio akademijoje. 1929 m. prie Švietimo ministerijos suorganizavo fizinio auklėjimo referentūrą ir pats buvo referentas, subūrė „Fizinio auklėjimo draugiją“. A. Jurgelionis buvo Kūno kultūros rūmų statybos iniciatorius ir 1932–1934 m. jų pirmasis direktorius. Prie Kūno kultūros rūmų suorganizavo Aukštuosius kūno kultūros kursus. 1938 m. uždarius Aukštuosius kūno kultūros kursus, dirbo Vytauto Didžiojo universiteto kūno kultūros katedros vyr. asistentu.

1939 m. paskirtas Vilniaus apskrities gydytoju. 1940 m. dirbo Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato Priešepideminės valdybos viršininku, 1944–1948 m. Panemunėlio ambulatorijos vedėjas, 1948–1951 m. – Respublikinės priešmaliarinės stoties vedėjas. 1960–1969 m. dirbo Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos institute, 1960 m. įkūrė Gerontologijos ir geriatrijos skyrių ir jam vadovavo. 1960–1969 m. Gerontologų ir geriatrų mokslinės draugijos, įkurtos jo iniciatyva, pirmininkas.

A. Jurgelionis 1950 m. tapo medicinos mokslų kandidatu.

Buvo vienas Lietuvos sporto lygos (veikė 1922–1932 m.) įkūrėjų, 1926–1929 m. jai vadovavo. 1928 m. vadovavo Lietuvos sportininkų delegacijai Amsterdamo olimpinėse žaidynėse, taip pat buvo išrinktas į pasaulinio sporto medicinos gydytojų kongreso organizacinį komitetą.

1930 m. su bendraminčiais įkūrė Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungą, suorganizavo „Sporūtos“ sportinį sąjūdį.

A. Jurgelionis publikavo straipsnius leidiniuose „Lietuvos aidas“, „Karys“, „Kūno kultūra ir sveikta“, 1931 m. įsteigė ir redagavo žurnalą „Fiziškas auklėjimas“.

Parengė Kūno kultūros įstatymo projektą, patvirtintą 1932 m., 1936 m. – valstybinio kūno kultūros ženklo nuostatus.

A. Jurgelionis parašė ir išleido knygas: 1929 m. „Kariuomenės fiziškas lavinimas“, 1930 m „Fiziškas lavinimas: paskaitos, skaitytos Vytauto Didžiojo metais kūno lavinimo ir medicinos kontrolės kursuose“, 1933 m. „Sporūta: Kūno kultūros rūmų sporto talka“.

1921 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio, 1929 m. – Gedimino 4-ojo laipsnio ordinais, 1927 m. – Čekoslovakijos „Baltojo liūto“ 5-ojo laipsnio ordinu su kardais, 1928 m. – Lietuvos Nepriklausomybės 10-ties metų jubiliejaus medaliu.

1964 m. A. Jurgelioniui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo vardas.

Antanas Jurgelionis mirė 1976 m. spalio 22 d. Vilniuje.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1977-09-08 iš Juozo Kulakausko Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus Antano Jurgelionio 1916–1976 m. dokumentus, iš viso 65 saugojimo vienetus.

1979 m. Antano Jurgelionio fondas Nr. R-494 sutvarkytas. Sudarytos 75 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1981-05-17 iš Jono Kulakausko Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1960–1970 m. dokumentus, iš viso 14 saugojimo vienetų.

2002 m. dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 1 byla, kuri įrašyta į apyrašo tęsinį.

Iš viso fonde Nr. R-494 yra 1 apyrašas, 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1976 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (autoreferatas, straipsniai, pranešimai),

asmens ir mokslinės veiklos dokumentai: mokslo baigimo pažymėjimai, autobiografija, charakteristika, liudijimai apie vidaus ir vaikų ligų specialisto, nusipelniusio gydytojo vardų suteikimą, medicinos mokslų kandidato diplomas, docento atestatas, įvairūs pažymėjimai, autoriaus laiškai organizacijoms ir asmenims, asmenų laiškai autoriui, garbės raštai, jubiliejiniai sveikinimai, atsiliepimai apie autoriaus darbus, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-494 yra 1 apyrašas, 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1976 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1LCVA, F. R-494, ap. 1, b. 6, 17, http://lt wikipedia.org., http://atminimas.kvb.lt.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:23