O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-495 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PETRO NORKŪNO FONDĄ NR. R-495

2010-06 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Petras Norkūnas (g. 1912-10-19)

 

Petras Norkūnas gimė 1912-10-19 Vilniaus rajone Marijampolio kaime.

1927–1934 m. mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1934–1939 m. studijavo Vilniaus universiteto Filosofijos ir teologijos fakultete, 1939–1944 m. – Kauno universiteto Medicinos fakultete.

P. Norkūnas 1944–1946 m. dirbo Marijampolės ligoninės gydytoju stažuotoju, Vilniaus I tarybinės ligoninės Chirurginio skyriaus ordinatoriumi, 1946–1961 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Chirurgijos katedros asistentas, 1957–1980 m. – Onkologijos mokslinių tyrimų instituto Chirurgijos skyriaus vedėjas, 1981–1992 m. – vyriausiasis mokslinis bendradarbis, nuo 1992 m. Lietuvos onkologijos centro profesorius konsultantas.

1957 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją tema „Kaukolės defektų aloplastika“, 1968 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją tema „Duomenys apie tiesiosios žarnos vėžio diagnostiką, gydymą ir profilaktiką“. 1990 m. suteiktas profesoriaus vardas.

P. Norkūno darbų pagrindinės temos – žarnyno vėžio atsiradimas, diagnostika, gydymas, profilaktika. Patobulino vėžio diagnostikos ir gydymo metodų, ištyrė daug naujų priešvėžinių preparatų, įdiegė racionalizacinius pasiūlymus: 1963 m. „Dirbtinės išangės sudarymo būdas“, „Balionėlio – tiesiosios žarnos ampulės formavimas“, 1964 m. „Bekontrastinė rentgenografija“, 1985 m. „Intraabdominalinės rektosigmoidinės dalies rezekcijos su anastamozės kraštų invaginacijos metodas“. Parašė virš 150 mokslo darbų, su bendraautoriais parašė ir išleido vadovėlį „Klinikinė chirurgija“.

1966 m. Petrui Norkūnui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo vardas.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1977-12-03 ir 1978-10-02 iš Petro Norkūno Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1934–1978 m. dokumentus, iš viso 178 saugojimo vienetus.

1979 m. Petro Norkūno fondas Nr. R-495 sutvarkytas. Sudarytos 175 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-04-20 iš Petro Norkūno Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. 6F/1 perėmė nesutvarkytus 1912–1998 m. dokumentus, iš viso 6 ryšulius.

Iš viso fonde Nr. R-495 yra 1 apyrašas, 175 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1978 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, kserokopija, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (knyga, autoreferatas, disertacijos, kalbos, straipsniai, pranešimai), tezės, metodiniai nurodymai, atsiliepimai, recenzijos, pastabos, darbo užrašai,

asmens, tarnybinės ir mokslinės veiklos dokumentai: mokslo baigimo, racionalizacinių pasiūlymų priėmimo ir įdiegimo pažymėjimai, autobiografija, charakteristika, mokslinių darbų sąrašas, naujo prietaiso projektas, posėdžių, protokolų išrašai, medicinos įstaigų patikrinimo aktai, bendradarbiavimo sutartys, darbo, kelionių, valstybinių egzaminų komisijos ataskaitos, paskaitų ir praktikos darbų programos, asmenų ir organizacijų laiškai autoriui, kvietimai ir posėdžių programos, garbės raštai, sveikinimai ir telegramos švenčių progomis, dokumentai apie autorių, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-495 yra 1 apyrašas, 175 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1978 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, kserokopija, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 http://www.lmb.lt., Kas yra kas Lietuvoje. K., 2002 m., psl. 475, Visuotinė lietuvių enciklopedija XVI t., V., 2009 m., psl. 500.    

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PETRO NORKŪNO FONDO NR. R-495 PAPILDYMĄ

2011-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Petro Norkūno fondą Nr. R-495 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-06-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-213.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-04-20 iš Petro Norkūno Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. GF-74/1 perėmė 6 ryšulius neaprašytų dokumentų.

2011 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 33 bylos, kurios įrašytos į Petro Norkūno fondo Nr. R-495 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 176–208). Sudarytas Grąžinti atrinktų dokumentų aktas.

Iš viso fonde Nr. R-495 yra 1 apyrašas, 208 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–2004 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos autoriaus disertacija, metodinės rekomendacijos, recenzijos ir atsiliepimai, pranešimai, paskaitų tekstai, straipsniai, užrašai,

asmens, tarnybinės ir mokslinės veiklos dokumentai: studijų dokumentai, darbo, gydytojo, draugijų nario, konferencijų dalyvio, kvalifikacijos kėlimo ir kiti pažymėjimai, charakteristika, mokslo laipsnių ir vardų suteikimo P. Norkūnui diplomai ir dokumentai apie jų nostrifikavimą, racionalizacinių pasiūlymų pažymėjimai, dokumentai apie darbą Onkologijos mokslinio tyrimo institute, Vilniaus universiteto Gydytojų tobulinimosi bei Medicinos fakultetuose, Kauno medicinos instituto Valstybinių egzaminų komisijos pirmininku, veiklą Mokslinėje taryboje ir Specializuotoje mokslinėje taryboje, mokslinėse ir gydytojų draugijose, kvietimai į renginius, garbės, padėkos raštai, laiškai, sveikinimai įvairiomis progomis, dokumentai apie autorių ir autoriaus surinkti dokumentai.

Bylos į apyrašo tęsinį įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašytų dokumentų chronologinės ribos 1939–2004 m.

Iš viso fondo Nr. R-495 apyraše Nr. 1 įrašyti 208 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–2004 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:42