O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-497 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANDRIAUS NOVODVORSKIO FONDĄ NR. R-497

2010-07 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Andrius Novodvorskis (1909-10-04–1976-03-28)

 

Andrius Novodvorskis gimė 1909-10-04 Maskvoje (Rusija).

1938 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą ir nuo 1941 m. dėstė universitete. 1949–1950 m. – Kauno universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanas, 1951–1956 m. – Kauno politechnikos instituto Cheminės pramonės procesų ir aparatų katedros vedėjas, 1961–1976 m. – instituto Pedagogikos ir estetinio lavinimo katedros vedėjas, 1956–1976 m. dar ir Cheminės technologijos fakulteto prodekanas.

1948 m. tapo technikos mokslų kandidatu, 1965 m. – profesoriumi.

A. Novodvorskis daug prisidėjo prie lietuviškų terminų kūrimo, paskelbė mokslinių darbų apie pedagogiką, mokslo populiarinimą, metodiką, kalbos kultūrą.

Parašė ir išleido žodynus ir vadovėlius: 1949 m. „Trumpas rusiškai lietuviškas techninis žodynas“, 1950 m. „Metalų mokslas“, 1954 m. „Metalų technologija“, 1958 m. „Anglų-lietuvių kalbų politechninis žodynas“, su bendraautoriais: 1959 m. „Rusų-lietuvių kalbų politechninis žodynas“, „Metalotyra“, 1966 m. „Cheminės technologijos procesai ir aparatai“.

1964 m. A. Novodvorskiui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

Andrius Novodvorskis mirė 1976 m. kovo 28 d. Kaune.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1978-06-16 ir 1979-03-23 iš Genovaitės Novodvorskienės Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 perėmė nesutvarkytus Andriaus Novodvorskio 1945–1976 m. dokumentus, iš viso 304 saugojimo vienetų.

1980 m. Andriaus Novodvorskio fondas Nr. R-497 sutvarkytas. Sudaryta 214 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1992-07-21 iš J. Aničo Dokumentų perdavimo aktu Nr. 4 perėmė nesutvarkytus Andriaus Novodvorskio 1962–1976 m. dokumentus, 5 saugojimo vienetus.

2002 m. dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 1 byla, kuri įrašyta į apyrašo tęsinį, 3 saugojimo vienetai sujungti su apyraše įrašytomis bylomis.

Iš viso fonde Nr. R-497 yra 1 apyrašas, 215 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1976 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (monografija, knygos, vadovėliai, brošiūros, straipsniai, pranešimai, paskaitos), žodynai, straipsnių santraukos, atsiliepimai, tezės,

parašytų ir publikuotų straipsnių sąrašai, asmenų laiškai autoriui ir autoriaus laiškai asmenims, surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-497 yra 1 apyrašas, 215 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1976 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Visuotinė lietuvių enciklopedija XVI t., V., 2009 m., psl. 569.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:44