O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-498 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO MARTINIONIO FONDĄ NR. R-498

2010-07 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Martinionis (1928-03-30–2000-12-14)

 

Antanas Martinionis gimė 1928-03-30 Sindriūnų kaime Pasvalio rajone.

1952–1955 m. mokėsi Panevėžio suaugusiųjų gimnazijoje. 1960–1967 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

1952–1971 m. dirbo „Panevėžio tiesos“, Šeduvos rajono laikraščio korespondentu, Lietuvos komunistų partijos Šiaulių rajono lektoriumi bei agitacijos ir propagandos skyriaus vedėju, 1971–1978 m. – Lietuvos TSR ateizmo muziejaus direktoriumi, 1978–1981 m. – Lietuvos TSR revoliucijos muziejaus direktoriumi, 1982–1988 m. – Vilniaus pilies muziejaus direktoriumi, laikraščio „Draugystė“ korespondentu, Lietuvos TSR teisingumo ministerijos tarnautoju.

1989 m. prisidėjo prie Lietuvos atsargos karininkų sąjungos atkūrimo, atkūrė žurnalą „Kardas“ ir buvo jo vyriausiuoju redaktoriumi, rinko ir paskelbė dokumentus apie Lietuvos kariuomenę, karių prisiminimus.

Parašė ir išleido: 1973 m. su E. Uldukiu „Ėjo kareiviai į mūšį“, 1993 m. „Lietuvos kariuomenės tragedija“, 1994 m. ir 1995 m. „Sukilimas. 1941 birželio 22–25 d.“ (I ir II dalys), 1997 m. „Žygis į Vilnių“, 1995 m. parašė įvadinį straipsnį ir sudarė knygą „Kremliaus klasta“.

Sudarė ir parengė spaudai: 1988 m. V. Vitkausko „Raštai“, 1994 m. A. Malijono prisiminimus „Stipresni už mirtį“ ir kunigo F. Jaramino 1945–1946 m. dienoraštį apie Lietuvos kaimo genocidą „Sovietinio karo sutemose“.

Antanas Martinionis 1998 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininkų kryžiumi (IV laipsnis).

Antanas Martinionis mirė 2000 m. gruodžio 14 d. Vilniuje.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1978-12-13 iš Antano Martinionio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1947–1976 m. dokumentus, 198 saugojimo vienetus.

1979 m. Antano Martinionio fondas Nr. R-498 sutvarkytas. Sudarytos 62 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1980-02-04 iš Antano Martinionio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1944–1978 m. dokumentus, 51 saugojimo vienetą.

1985 m. dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 20 bylų, kurios įrašytos į apyrašo tęsinį.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1991-03-20 iš Antano Martinionio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 perėmė nesutvarkytus Antano Martinionio 1949–1981 m. dokumentus, iš viso 4509 lapus.

2002 m. dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 21 byla, kuri įrašyta į apyrašo tęsinį.

Iš viso fonde Nr. R-498 yra 1 apyrašas, 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1984 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, šviesos kopija, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Stefanija Martinionienė nesutinka, kad A. Martinionio biografiniai duomenys būtų skelbiami informacinėje sistemoje „Lietuvos archyvų fondų sąvadas“.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (knyga, diplominis darbas, straipsniai), dienoraštis,

asmens, mokslinės ir tarnybinės veiklos dokumentai: pažangumo dienoraščiai, darbo užrašai, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanato laiškas apie priėmimo į universitetą sąlygas, „Eltos“ neetatinio korespondento pažymėjimas, pranešimas apie asmens bylos peržiūrėjimą, leidyklos „Mintis“ autorinė sutartis, Lietuvos TSR ateizmo muziejaus metiniai darbų planai, ataskaitos, muziejaus etatų sąrašai, ekspozicijos teminiai planai, mokslinių konferencijų protokolai, kvietimai į suvažiavimus, posėdžius, susirinkimus, konferencijas, teminius vakarus, palinkėjimų albumas, sveikinimai įvairių švenčių progomis, asmenų ir organizacijų laiškai autoriui ir laiškai asmenims bei organizacijoms, autoriaus surinkti dokumentai, turto, buities ir ūkiniai dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-498 yra 1 apyrašas, 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1984 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, šviesos kopija , nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Žurnalistikos enciklopedija., V., 1997 m., psl. 314.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:46