O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-506 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ARNOLDO ENDZINO FONDĄ NR. R-506

2010-07- Nr. SA–

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Arnoldas Endzinas (1906-10-27–1984-02-16)

 

Arnoldas Endzinas gimė 1906-10-27 Bairam Alyje (Turkmenija).

1920 m. baigė Kokando (Uzbekija) aukštesniosios komercijos mokyklos 6 klases. 1926 m. baigė Kretingos mokytojų kursus. 1929 m. A. Endzinui buvo suteiktas mokytojo vardas ir cenzas. 1931 m. baigė Kauno karo mokyklos aspirantų skyrių, jam buvo suteiktas atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis. 1935 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 1938 m. suteiktas atsargos leitenanto laipsnis.

1935–1940 m. dirbo Šakių apskrities Sintautų pradinėje mokykloje, Vilkaviškio ir Kybartų pradžios mokyklų vedėju, 1940–1941 m. – Kėdainių apskrities liaudies švietimo skyriaus vedėjas, 1944–1946 m. – Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus inspektorius, vedėjo pavaduotojas, nuo 1954 m. dėstė Kauno žemės ūkio technikume.

1927–1940 m. buvo Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos ir Klaipėdos krašto mokytojų draugijos narys, Jono Vindiko slapyvardžiu bendradarbiavo pedagoginiame laikraštyje „Mokykla ir gyvenimas“, mokytojaudamas Kintuose užrašinėjo lietuvių liaudies dainas ir vežė jas į Tilžę Vydūnui, tyrė kultūros istoriją, rinko istorinę medžiagą apie Mažąją Lietuvą, tyrinėjo balų rūdos ir geležies gamybos raidą Lietuvoje.

1974 m. parašė ir išleido technikos mokslų istorijai skirtą studiją „Specialiojo mokslo raidos Lietuvoje bruožai“ I d. (II ir III dalys – rankraštyje).

Paskelbė straipsnių Mažosios Lietuvos švietimo, jos germanizavimo klausimais: 1965 m. „Tolminkiemio parapija XVIII a.“, 1966 m. „Mokymui naudotų lietuviškų knygų R. Prūsuose klausimu“, 1968 m. „Liaudies švietimo klausimai R. Prūsijoje“, 1968 m. „Tepliuvos varguomenės namų metinių apyskaitų santraukos lietuvių kalba“, 1983 m. „Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai“ ir kt.

Arnoldas Endzinas mirė 1984 m. vasario 16 d. Vilniuje.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1980-09-30 iš Arnoldo Endzino Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1886–1969 m. dokumentus, 8 saugojimo vienetus.

1984 m. Arnoldo Endzino fondas Nr. R-506 sutvarkytas. Sudarytos 6 bylos.

1985 m. sutvarkius papildomai gautus neaprašytus dokumentus, buvo sudarytos 9 bylos.

1985 m. sudarytas Arnoldo Endzino fondo Nr. R-506 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 15 bylų.

Iš viso fonde Nr. R-506 yra 1 apyrašas, 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1886–1976 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, kserokopija, nuotrauka.

Arnoldo Endzino dokumentų yra Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (knyga, straipsniai), pastabos ir atsiliepimai apie autoriaus darbus, atsakymas knygos recenzentui, surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1886–1976 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, kserokopija, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienėhttp://mkp.emokykla.lt, Mažosios Lietuvos enciklopedija I t., V., 2000 m., psl. 359, Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 III t., V., 2003 m., psl. 108, Tarybų Lietuvos enciklopedija I t., V., 1985 m., psl. 511. 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:48