O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-508 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANDRIAUS BULOTOS FONDĄ NR. R-508

2010-07 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Andrius Bulota (1907-09-22–1974-10-28)

 

Andrius Bulota gimė 1907-09-22 Marijampolės rajone Putriškių kaime.

1918–1925 m. mokėsi realinėje Marijampolės gimnazijoje. 1925–1929 m. studijavo Kauno universiteto Teisės mokslų fakultete.

1929 m. dalyvavo pasikėsinime į ministrą pirmininką Augustiną Voldemarą, po kurio emigravo į Čekoslovakiją. 1931 m. persikėlė į Vieną (Austrija). Mokėsi Vienos aukštojoje ekonomikos ir komercijos mokykloje. 1934 m. dalyvavo antinaciniame judėjime Austrijoje. 1936–1939 m. dalyvavo Ispanijos pilietiniame kare.

1940–1941 m. dirbo Lietuvos TSR užsienio reikalų komisariate, Valstybinėje plano komisijoje. 1945–1956 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijoje, 1948–1954 m. – Vilniaus pedagoginio instituto, nuo 1954 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, 1961–1973 m. – Vilniaus universiteto Valstybinės teisės katedros vedėjas.

1962 m. tapo teisės mokslų kandidatu, 1965 m. – docentu.

A. Bulota 1943–1944 m. buvo antinacinės pogrindinės organizacijos „Lietuvos išlaisvinimo sąjunga“ narys, su Juozu Vitu redagavo pogrindinį laikraštį „Tėvynės frontas“ ir atsišaukimus.

Parašė ir išleido: 1962 m. istorinę apybraižą „Nuo baltojo žirgo iki svastikos“, 1974 m. atsiminimus „Ten, už kalnų, Ispanija“, 1977 m. išleista dokumentinė apysaka „Limuzinas Nr. 4“ .

1965 m. Andriui Bulotai suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.

Andrius Bulota mirė 1974 m. spalio 28 d. Druskininkuose.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1981-06-23 ir 1983-12-21 iš Birutės Bulotaitės-Arlauskienės Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus Andriaus Bulotos 1948–1975 m. dokumentus, iš viso 423 saugojimo vienetus.

1984 m. Andriaus Bulotos fondas Nr. R-508 sutvarkytas. Sudaryta 281 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-508 yra 1 apyrašas, 281 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1974 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (disertacijos autoreferatai, knygos, atsiminimai, apybraižos, brošiūros, straipsniai, pranešimai, paskaitos), anotacijos, tezės, kitų autorių mokslo darbų recenzijos, rekomendacijos, užrašai,

asmens, pedagoginės ir visuomeninės veiklos dokumentai: autobiografijos, anketos, kadrų įskaitos lapai, diplomų nuorašai, docento atestato kopija, charakteristikos, pažymėjimai, vyriausybinių apdovanojimų sąrašas, Vilniaus universiteto ir Pedagoginio instituto rektorių, Mokslų Akademijos prezidento įsakymai dėl A. Bulotos skyrimo pareigoms, raštai, ataskaitos, mokymo temos, planai, mokslinių darbų, parašytų straipsnių ir pranešimų sąrašai, posėdžių protokolų išrašai, pareiškimai, kvietimai į posėdžius, susirinkimus ir kitus renginius, „Žinijos“ draugijos valdybos sąrašas, pranešimas apie A. Bulotos patvirtinimą Mokslinės-konsultacinės tarybos nariu, asmenų ir organizacijų laiškai autoriui ir autoriaus laiškai asmenims ir organizacijoms, surinkti dokumentai, nuotraukos, užuojautos J. Bulotienei dėl vyro mirties.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 281 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1974 m.Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-508, ap. 1, b. 111, l. 1-3, http://lt. wikipedia. org, http://www. anarchia. lt.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:49