O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-509 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SIGIZMUNDO PIPYNĖS FONDĄ NR. R-509

2010-07 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sigizmundas Pipynė (1925-08-01–1979-12-30)

 

Sigizmundas Pipynė gimė 1925-08-01 Biržuose.

1947–1953 m. studijavo Lietuvos TSR valstybiniame dailės institute. 1953–1962 m. jame dėstė. 1962–1979 m. dirbo Komunalinio ūkio projektavimo instituto direktoriumi.

S. Pipynė 1958–1963 m. buvo Architektų sąjungos valdybos sekretorius.

Pagal jo projektus pastatyta apie 50 individualių gyvenamųjų namų.

Parašė straipsnių apie miestų tvarkymą ir architektūrą.

1965 m. Sigizmundas Pipynė apdovanotas „Darbo šlovės medaliu“, 1971 m. – „Garbės ženklo“ ordinu, 1975 m. jam suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio architekto vardas.

Sigizmundas Pipynė mirė 1979 m. gruodžio 30 d. Vilniuje.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1981-06-15 iš M. Pipynienės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus Sigizmundo Pipynės 1944–1979 m. dokumentus, iš viso 114 saugojimo vienetų.

1985 m. Sigizmundo Pipynės fondas Nr. R-509 sutvarkytas. Sudarytos 78 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-509 yra 1 apyrašas, 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1979 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, kserokopija, piešinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus straipsniai, pranešimai, paskaitos, kalbos,

asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai: apdovanojimų pažymėjimai,TSRS architektų sąjungos, draugijų nario bilietai, buriuotojo, draugovininko pažymėjimai, tarnybinis liudijimas, vizitinės kortelės, Komunalinio ūkio projektavimo instituto techninių priemonių planas, gamybinės ir ūkinės veiklos rezultatų aiškinamasis raštas, žinios apie instituto darbuotojus, instituto grupių vadovų, ekonominės mokyklos klausytojų sąrašas, instituto Kauno filialo profsąjungos vietos komiteto posėdžio protokolas, suprojektuotų paminklų eskizai, kvietimai į posėdžius, pasitarimą, laiškai autoriui ir autoriaus laiškai asmenims, sveikinimai Naujųjų metų proga, surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1979 m.Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, kserokopija, piešinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-509, ap. 1, b. 20, 21, l. 1, 2, Tarybų Lietuvos enciklopedija III t., V., 1987 m., psl. 383.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:49