O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-514 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRANCIŠKAUS ERELIO FONDĄ NR. R-514

2010-07 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Pranciškus Arlauskas (1919-10-16–1939 m.)

Pranciškus Erelis (1939 m.–2008-08-12)

 

Pranciškus Arlauskas gimė 1919-10-16 Šilalės rajone Senojo Obelyno kaime.

Pradžios mokyklą baigė Senojo Obelyno kaime. 1933–1939 m. mokėsi Plungės Kapucinų progimnazijoje, 1936–1940 – Tauragės valstybinėje gimnazijoje.

1939 m. Arlausko pavardę pakeitė į Erelio.

1940–1945 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete.

1945–1949 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto (nuo 1946 m. – Kauno universitetas) laborantu, vėliau katedros asistentu. 1949–1958 m. dirbo Mažeikių ligoninės Terapijos skyriaus vedėju, 1958–1963 m. – Šiaulių respublikinės, 1963–1965 m. Vilniaus respublikinės klinikinės ligoninės vyriausiasis terapeutas. 1965–1975 m. dirbo Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo institute vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 1975–1994 m. dėstė Vilniaus universiteto Gydytojų tobulinimosi fakultete, nuo 1977 m. taip pat dėstė ir Kardiologijos katedroje klinikinę reumatologiją.

1976 m. tapo medicinos mokslų daktaru, 1979 m. suteiktas profesoriaus vardas.

Pranciškus Erelis tyrė reumatinių ligų epidemiologiją Lietuvoje. Parašė ir išleido: 1975 m. su M. Ostapenko „Atramos ir judėjimo organų minkštųjų audinių nesąnarinės ligos“ (rusų k.), 1979 m. „Reumatinių ligų diagnostikos klausimai“, 1998 m. „180 reumatinių ligų“.

P. Erelis puikiai mokėjo lotynų kalbą, domėjosi latvių, senovės prūsų kalbomis. 1988 m. buvo vienas iš „Prūsos“ klubo steigėjų. Rašė eiliuotus prisiminimus, daug dėmesio skyrė lietuvių kraštotyrai, aktyviai dalyvavo gaivinant prūsų k., prūsiškai pasirašinėjo slapyvardžiu Arellis. Parašė ir išleido: 1997 m. „Įdomioji Lietuva“, 1999 m. „Septynios gyvenimo atkarpos“, 2003 m. „As kwai en grimikans peisatwei“ (prūsų ir lietuvių kalbomis), 2007 m. su M. Klusiu „Prūsiska chrestomatija“ (prūsų k.).

1979 m. Pranciškui Ereliui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo vardas.

Pranciškus Erelis mirė 2008 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1983-11-17, 1984-01-04, 1984-05-23 ir 1984-06-06 iš Pranciškaus Erelio Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 perėmė nesutvarkytus 1934–1984 m. dokumentus, iš viso 185 saugojimo vienetus.

1984 m. Pranciškaus Erelio fondas Nr. R-514 sutvarkytas. Sudarytos 124 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2009-02-11 ir 2009-02-12 iš Fausto Stepukonio Dokumentų perdavimo aktais Nr. GF-5 ir Nr. GF-7 perėmė nesutvarkytus Pranciškaus Erelio dokumentus, iš viso 15 dėžių.

Iš viso fonde Nr. R-514 yra 1 apyrašas, 124 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1983 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (knygos, disertacijos, pranešimai, paskaitos), tezės, kalbos, užrašai, egzaminų bilietų santraukos,

asmens, tarnybinės ir mokslinės-tiriamosios veiklos dokumentai: autobiografija, gimnazijos, universiteto baigimo pažymėjimai, pažyma apie išlaikytus medicinos egzaminus, diplomų kopijos, garbės raštai, pažymėjimai apie apdovanojimus, profilaktinių patikrinimų metodiniai nurodymai ir jų rezultatai, konferencijų, gamybinių pasitarimų medžiaga, pacientų ligų istorijos, racionalizacinių pasiūlymų pažymėjimai, mokslinių darbų, apdovanojimų sąrašai, asmenų laiškai autoriui, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 124 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1983 m.Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-514, ap. 1, b. 93, 94, 105, l. 1-5, http://lt. wikipedia. org.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRANCIŠKAUS ERELIO FONDO NR. R-514 PAPILDYMĄ

2011-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Pranciškaus Erelio fondą Nr. R-514 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-07-21 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-244.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2009-02-11 ir 2009-02-12 iš Fausto Stepukonio Dokumentų perdavimo aktais Nr. GF-5 ir Nr. GF-7 perėmė 15 dėžučių neaprašytų Pranciškaus Erelio dokumentų.

2011 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 73 bylos, kurios įrašytos į Pranciškaus Erelio fondo Nr. R-514 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 125–197).

Iš viso fonde Nr. R-514 yra 1 apyrašas, 197 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–2008 m. Dokumentai lietuvių, anglų, arabų, baltarusių, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, hebrajų, ispanų, italų, kroatų, kuršių, latvių, lenkų, lotynų, norvegų, prancūzų, prūsų, rumunų, rusų, serbų, slovakų, suomių, švedų, turkų, ukrainiečių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti autoriaus rankraščiai (knygos, dienoraščiai, eilėraščiai, žodynai ir jų rengimo dokumentai, pasikalbėjimai, vertimai, užrašai),

asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: studijų knygelės kopija, sutuoktuvių liudijimas, Reumatologų ir Žinijos draugijų nario, Nusipelniusio gydytojo, vairuotojo pažymėjimai, darbo knygelė, profsąjungos ir karinis bilietai, mokslo laipsnių ir vardų suteikimo P.Ereliui diplomai, medicinos mokslų daktaro ir profesoriaus laipsnių nostrifikavimo liudijimai, autobiografijos, dokumentai apie veiklą „Prūsos“ klube, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto XXI gydytojų laidos susitikimus, jų organizavimą, kvietimai į renginius, užrašai reumatologijos klausimais, laiškai, sveikinimai, dokumentai apie autorių, autoriaus surinkti dokumentai, nuotraukos, šeimos narių dokumentai.

Į apyrašo tęsinį įrašytų dokumentų chronologinės ribos 1940–2008 m.

Iš viso fondo Nr. R-514 apyraše Nr. 1 įrašyti 197 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–2008 m. Dokumentai lietuvių, anglų, arabų, baltarusių, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, hebrajų, ispanų, italų, kroatų, kuršių, latvių, lenkų, lotynų, norvegų, prancūzų, prūsų, rumunų, rusų, serbų, slovakų, suomių, švedų, turkų, ukrainiečių, vokiečių kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:51