O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-515 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĘSTUČIO KAUŠYLOS FONDĄ NR. R-515

2010-07 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ


Kęstutis Kaušyla (g. 1922-01-06)

 

Kęstutis Kaušyla gimė 1922-01-06 Utenoje.

1940 m. baigė vidurinę mokyklą Kretingoje. 1940–1947 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete.

1947–1949 m. dirbo asistentu Vilniaus universiteto Meteorologijos-klimatologijos katedroje, 1949–1960 m. – tos pačios katedros vyriausiasis dėstytojas.1960–1965 m. dirbo Geologijos ir geografijos institute, 1962–1963 m. – Klimatologijos sektoriaus vadovas. 1966–1976 m. dirbo Agrometeorologijos laboratorijos viršininku, 1976–1981 m. – Vilniaus hidrometeorologijos observatorijos Taikomosios klimatologijos skyriaus viršininkas. 1981–1988 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institute.

1955 m. apgynė gamtos mokslų kandidato disertaciją tema „Šalnos Lietuvos TSR“, 1958 m. suteiktas docento vardas.

K. Kaušyla sukūrė pirmuosius Lietuvos mikroklimatinio rajonavimo žemėlapius.

Parašė ir išleido monografijas: 1959 m. „Lietuvos klimatas“, 1964 m. „Pietų Pabaltijo klimato susidarymo procesai“ (rusų k.), 1981 m. „Mikroklimatas ir jo įvertinimas žemės ūkio gamyboje“ (rusų k.), knygas: 1957 m. „Spindulių pasaulyje“, 1959 m. „Kaukazo paslaptys“,su bendraautoriais: 1958 m. „Lietuvos TSR fizinė geografija“ I t. (1959 m. suteikta LTSR valstybinė premija), 1978 m. „Turisto žinynas“.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1983-10-28 iš Kęstučio Kaušylos Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1946–1982 m. dokumentus, iš viso 444 saugojimo vienetus.

1986 m. Kęstučio Kaušylos fondas Nr. R-515 sutvarkytas. Sudaryta 231 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1988-05-24 iš Kęstučio Kaušylos Dokumentų perdavimo aktu Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1946–1985 m. dokumentus, iš viso 192 saugojimo vienetus.

1988 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 52 bylos, kurios įrašytos į apyrašo tęsinį.

Iš viso fonde Nr. R-515 yra 1 apyrašas, 283 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1986 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, žemėlapis, kserokopija, lentelė, diagrama, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (knygos, monografijos, disertacijos, diplominis darbas, brošiūros, straipsniai, pranešimai, paskaitos), pranešimų tezės, reziumė, tekstai žemėlapiams, recenzijos, atsiliepimai, vertimai, autoriaus redaguotos knygos, darbo užrašai,

asmens, tarnybinės, mokslo ir visuomeninės veiklos dokumentai: autobiografijos, profsąjungos, draugijų nario bilietai, marksizmo-leninizmo universiteto baigimo liudijimo nuorašas, charakteristikos-rekomendacijos, anketos, kadrų įskaitos lapai, mokslo darbų sąrašai, Lietuvos TSR atlaso komisijos įsakymai, redkolegijos posėdžių protokolai, atsiliepimai apie atlasą, autorinės sutartys, enciklopedijų redakcijos užsakymai, pastabos Vyriausiajai enciklopedijų redakcijai, įsakymų apie priėmimą į darbą, skyrimą pareigoms, atleidimą nuorašai, mikroklimatinės ekspedicijos ataskaita, disertacijos gynimo dokumentai, individualūs mokslinio tyrimo darbo planai, ataskaitos, mokslinių darbų recenzijos, Geografijos instituto padėka, garbės raštai, dalyvavimo buriavimo varžybose dokumentai, jachtklubo nario, buriavimo sporto teisėjo, turizmo teisėjų kolegijos nario, TSRS I laipsnio alpinisto pažymėjimai, kvietimai į posėdžius, susirinkimus ir kitus renginius, jų programos, asmenų ir organizacijų laiškai autoriui ir autoriaus laiškai asmenims ir organizacijoms, surinkti dokumentai, turto ir buities dokumentai, žemėlapiai, lentelės, diagramos, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 283 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1986 m.Dokumentai lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, žemėlapis, kserokopija, lentelė, diagrama, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-515, ap. 1, b. 170, l. 1., http://lt. wikipedia org.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:52