O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-516 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDIMANTO ERELIO FONDĄ NR. R-516

2010-08 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ


Vidimantas Erelis (1948-08-19–1979-01-09)

 

Vidimantas Erelis gimė 1948-08-19 Kaune.

1965 m. baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą.

1965–1971 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.

1971–1974 m. dirbo Vilniaus klinikinės ligoninės Širdies ir Kraujagyslių chirurgijos skyrių reanimatologu, 1974–1979 m. toje pačioje ligoninėje dirbo elektrofiziologu.

V. Erelis įdiegė Vilniaus klinikinėje ligoninėje elektroencefalografinius ir reoencelografinius tyrimus, padėjo įsisavinti ir įdiegti klinikoje intraoperacinę floumetrinių tyrimų, širdies sistolinio tūrio registravimo, plaučių reografijos metodikas, pradėjo taikyti kraujagyslių chirurgijos klinikoje Doplerio ultragarsinę kraujotakos indikaciją.

V. Erelis parašė ir paskelbė spaudoje mokslinius straipsnius apie smegenų kraujotakos sutrikimus vertebraliniame baseine, brachiocefalinių arterijų kraujotakos tūrio matavimus jų rekonstrukcijų metu (su E. Barkausku), plaučių reografijos diagnostines galimybes diagnozuojant plaučių arterijos emboliją.

Vidimantas Erelis mirė 1979 m. sausio 09 d. Vilniuje.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1984-06-06 iš Pranciškaus Erelio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus Vidimanto Erelio 1948–1979 m. dokumentus, iš viso 77 saugojimo vienetus.

1984 m. Vidimanto Erelio fondas Nr. R-516 sutvarkytas. Sudarytos 72 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-516 yra 1 apyrašas, 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1979 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, kserokopija.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (straipsniai, pranešimai, referatai), dienoraščio lapeliai, užrašai,

asmens ir mokslinės-tiriamosios veiklos dokumentai: gimimo liudijimas, mirties liudijimas, nekrologas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto baigimo diplomas, studento liudijimas, charakteristika, vidurinio mokslo atestato nuorašas, kvalifikacijos, vairuotojo mėgėjo kursų baigimo ir vairuotojo-mėgėjo, PDG komplekso normų išlaikymo pažymėjimai, individualus vaiko lapas, pažymių, darbo ir elgesio knygelė, garbės raštas ir padėkos tėvams už gerą sūnaus auklėjimą, eksperimento medžiaga, ligonių elektrokardiogramos, elektroencefalografiniai ir reoencelografiniai tyrimai, ataskaitos, darbo planai, autoriaus surinkti dokumentai, autoriaus laiškas motinai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1979 m.Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, kserokopija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-516, ap. 1, b. 38, 19, 40, l. 1-2.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:53