O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-517 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONO DAGIO FONDĄ NR. R-517

2007-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Dagys, ekonomistas, gimė 1904-01-31 Biržų aps. Šlepščių kaime. 1925 m. baigė Biržų gimnaziją, 1929 m. - Kauno universitetą.

1926–1929 m. redagavo laikraštį „Socialdemokratas“, 1929–1930 m. - „Žaizdras“. 1928–1930 m. dalyvavo sporto draugijos „Viltis“ veikloje.

1931–1940 m. dirbo Lietuvos banke. Buvo vienas iš Ekonomistų draugijos kūrėjų. 1935–1940 m. dirbo žurnalo „Ekonomika“ redakcijoje, 1940–1941 m. - TSRS Valstybinio banko Lietuvos TSR respublikinėje kontoroje.

1941 m. dirbo Vilniaus valstybiniame universitete Politinės ekonomikos katedros dėstytoju, 1941 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. - Kauno bendrovėje „Parama“. Vokiečių okupacijos metais iš universiteto atleistas.

1944–1945 m. dirbo Lietuvos TSR centrinėje statistikos valdyboje Prekių apyvartos ir finansų sektoriaus vedėju.

1945–1946 m. ėjo Vilniaus valstybinio universiteto Ekonomikos fakulteto prodekano, 1947–1951 m. dekano, 1947–1956 m. ir 1963–1965 m. Statistikos katedros vedėjo pareigas.1

1945–1949 m. dirbo Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Ekonomikos institute.

Vilniaus valstybinio universiteto Ekonomikos ir Teisės fakultetuose skaitė paskaitas ekonominės statistikos, teisminės statistikos, finansų ir kredito, prekybos statistikos temomis, vidurinėje juridinėje mokykloje, neakivaizdiniuose juridiniame ir finansų institutuose, aukštojoje partinėje mokykloje - statistikos paskaitas.

Parašė darbų apie Lietuvos ekonomiką, statistiką, gyventojus, kolūkių darbo išteklius, TSRS nacionalinio turto statistiką.

Nuo 1947 m. vyr. mokslinis bendradarbis, nuo 1948 m. ekonomikos mokslų kandidatas. 1947-1956 m. Vilniaus valstybinio universiteto Statistikos katedroje ėjo docento pareigas.

1965 m. suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio ekonomisto garbės vardas.

Jonas Dagys mirė 1983-07-14.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1984-06-25 iš Emilijos Dagytės perėmė Jono Dagio asmens dokumentus. Buvo perimta 70 saugojimo vienetų.

1985 m. dokumentai sutvarkyti, sudaryti 36 apskaitos vienetai ir įrašyti į Jono Dagio fondo Nr.R-517 apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1985-04-02 iš Emilijos Dagytės papildomai perėmė 20 saugojimo vienetų.

2000 m. dokumentai sutvarkyti, sudaryta 15 apskaitos vienetų ir įrašyta į apyrašą Nr. 1. Atrinkti naikinti 233 lapai dokumentų.

Iš viso fonde Nr. R–517 yra 1 apyrašas, 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1983 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotraukos.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti kandidatinė disertacija, vadovėliai, prisiminimai, straipsniai, užrašai, autobiografija, leidimai, liudijimai, pažymėjimai, tarnybinės veiklos dokumentai, mokslinių darbų sąrašai, laiškai ir sveikinimai J.Dagiui, įstaigų raštai, J. Dagio surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir veiklos sritis.

Iš viso fondo Nr. R–517 apyraše Nr.1 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1983 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotraukos.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Laima Grubienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R – 517, ap. 1, b. 7, 17.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:53