O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-525 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JUSTO RUGIENIO FONDĄ NR. R-525

2010-08 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Justas Rugienis (1909-03-28–1978-04-26)

 

Justas Rugienis gimė 1909-03-28 Vilkaviškyje.

1926 m. įstojo į Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungą (LKJS), o nuo 1930 m. Lietuvos komunistų partijos (LKP) narys. Gabeno iš Vokietijos į Lietuvą komunistinę literatūrą. 1930–1931 m. LKJS CK narys, LKJS Kauno rajono komiteto sekretorius. 1938 m. kooptuotas į LKP Kauno apskrities komitetą. 1940–1941 m. dirbo Lietuvos TSR valstybės saugumo valdyboje, 1944–1946 m. – Lietuvos TSR valstybės saugumo liaudies komisariate, 1942–1944 m. – Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos politinio skyriaus darbuotojas.

J. Rugienis 1946–1949 m. – Vidaus reikalų ministerijos karinio tribunolo, 1949–1957 m. – Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo narys. 1951 m. baigė Vilniaus universitetą. 1957–1973 m. – Religijų reikalų tarybos prie TSRS MT įgaliotinis Lietuvos TSR

Parašė atsiminimų, straipsnių, brošiūrų apie katalikų bažnyčią Lietuvoje, tarybinius religinių kultų įstatymus, 1970 m. su J. Aniču parašė knygą „Tarybiniai įstatymai apie religinius kultus ir sąžinės laisvė“ (J. Rimaičio slapyvardžiu), 1986 m. išleisti J. Rugienio raštai.

1969 m. J. Rugieniui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio teisininko vardas.

Justas Rugienis mirė 1978 m. balandžio 26 d. Vilniuje.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1987-05-11 iš R. Rugienienės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus Justo Rugienio 1931–1978 m. dokumentus, iš viso 152 saugojimo vienetus.

1988 m. Justo Rugienio fondas Nr. R-525 sutvarkytas. Sudaryta 61 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1.

1990 m. į apyrašą papildomai įrašytos 8 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-525 yra 1 apyrašas, 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1955–1978 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotokopija, nuotrauka.

Šeima nesutinka, kad J. Rugienio biografiniai duomenys būtų viešai skelbiami.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (knyga, dokumentinės apybraižos, brošiūros straipsniai), atsiminimai, interviu, atsakymai į skaitytojų klausimus, pastabos, darbo užrašai,

asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai: autobiografija, knygų ir straipsnių bibliografija, dokumentai apie autorių, asmenų ir „Minties “ leidyklos redakcijos raštas autoriui, surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1955–1978 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotokopija, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-525, ap. 1, b. 51, l. 1-53, Tarybų Lietuvos enciklopedija III t., V., 1987 m., psl. 581.    

   

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 10:55