O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-554 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VINCO TRUMPOS FONDĄ NR. R-554

2010-09 - Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Vincas Trumpa (1913-12-02–2002-03-12)

 

Vincas Trumpa gimė 1913-12-02 Raseinių rajone Paliepių kaime.

1933 m. baigė Kėdainių gimnaziją, 1937 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, istorijos specialybę. Studijas tęsė Paryžiaus (Prancūzija) universitete.

1939 m. V. Trumpa – Lituanistikos instituto Istorijos skyriaus sekretorius. Nuo 1939 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, 1940 m. – „Lietuvos aido“ korespondentas Belgijoje. 1940–1941 m. dirbo Kauno VI gimnazijos mokytoju, 1941–1944 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros vyriausiasis asistentas.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Miunchene (Vokietija) buvo vienas iš lietuviškosios gimnazijos organizatorių ir vicedirektorius. 1949 m. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1954–1982 m. dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. 1982–1997 m. persikėlė į Los Andželą.

V. Trumpa buvo „Santaros“ garbės filisteris, Lituanistikos instituto ir Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos narys. 1997 m. grįžo į Lietuvą.

V. Trumpa parašė ir išleido: 1973 m. „Napoleonas. Baltija. Amerika: Istorinis sintezės bandymas“, 1989 m. „Lietuva XIX-tame amžiuje“, 2001 m. straipsnių rinkinį „Apie žmones ir laiką“, paskelbė mokslinius straipsnius leidiniuose „Lietuvos praeitis“, „Židinys“ir kt .

Vincas Trumpa mirė 2002-03-12 Vilniuje.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vyriausioji archyvų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1964-10-13 iš Stanislavos Trumpaitės perėmė nesutvarkytus Vinco Trumpos 1933–1964 m. dokumentus.

Lietuvos TSR valstybinis archyvas 1989-01-24 iš Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus Vinco Trumpos dokumentus.

1996 m. Vinco Trumpos fondas Nr. R-554 sutvarkytas. Sudaryta 19 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-554 yra 1 apyrašas, 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1944 m. Dokumentai lietuvių, lotynų, lenkų, prancūzų, švedų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (straipsniai), literatūros kūrinių fragmentai, darbo užrašai ir pastabos,

autoriaus surinkti užsienio archyvuose ir bibliotekose saugomų dokumentų nuorašai ir išrašai, 1831 m. sukilimo žemėlapiai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1944 m. Dokumentai lietuvių, lotynų, lenkų, prancūzų, švedų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

 

1 JAV Lietuviai, II t., V., 2002 m., psl., 392 , Lietuvių enciklopedija, 31 t., Bostonas, 1964 m., psl. ?.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:06