O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-566 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

EDVARDO GUDAVIČIAUS FONDĄ NR. R-566

2010-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Edvardas Gudavičius (g. 1929-09-06)

 

Edvardas Gudavičius gimė 1929-09-06 Kaune.

1948–1953 m. studijavo Kauno politechnikos institute. 1952–1956 m. dirbo Kauno motorų gamyklos pamainos meistru, 1956–1958 m. – cecho technologu. 1958–1959 m. – Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos vadovaujantis technologas, 1959–1963 m. – cecho viršininkas, 1963–1971 m. – sektoriaus vedėjas, 1971–1974 m. – skyriaus vedėjas.

E. Gudavičius 1962–1968 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1968–1970 m. neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus universiteto aspirantūroje. Nuo 1974 m. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas, Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, 1996 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu – korespondentu, 2000 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu (akademiku).

1971 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvos valstiečių įbaudžiavinimo procesas ir jo atspindys Pirmajame Lietuvos Statute”, 1989 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją tema „Lietuva Pabaltijo tautų kovoje prieš vokiečių feodalų agresiją XIII amžiuje“. 1989 m. suteiktas mokslų daktaro vardas, nuo 1991 m. – profesorius, 1993 m. – habilituotas mokslų daktaras.

E. Gudavičius tiria LDK istoriją. Jis yra vienas iš moderniosios istoriografijos kūrėjų, suformulavo šiuolaikinę integralios civilizacijų istorijos koncepciją, nustatė tikėtiną Mindaugo karūnavimo datą.

Parašė ir išleido: 1980 m. „Žymenys ir ženklai Lietuvoje XII–XX a.“, 1989 m. „Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII amžiuje“, 1991 m. „Miestų atsiradimas Lietuvoje“, 1998 m. „Mindaugas“, 1999 m. „Lietuvos istorija: Nuo seniausių laikų iki 1569 m.“ t. 1, 2002 m. „Lietuvos europėjimo keliais“, su S. Lazutka: 1983 m. „Pirmasis Lietuvos Statutas“ t. 1, d. 1, 1985 m. „Pirmasis Lietuvos Statutas“ t. 1, d. 2, 1993 m. „Vytauto Didžiojo 1388 metų privilegija žydams“, su bendraautoriais: 1994 m. „Pirmasis Lietuvos Statutas“ t. 2, d. 1, 2001 m. „Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.)“, 2002 m. „The Statute of Lithuania. Statuta Lituaniae. 1529“.

E. Gudavičiui už Pirmojo Lietuvos Statuto tyrimus ir publikavimą 1995 m. suteikta nacionalinė mokslo premija, 1998 m. už Lietuvos televizijos laidų „Būtovės slėpiniai“ kūrimą suteikta Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premija, 1999 m. išrinktas Rusijos humanitarinių mokslų akademijos Sankt Peterburge nariu, 1999 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, 2003 m. – Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR valstybinis archyvas 1989-11-30 iš Edvardo Gudavičiaus Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1971–1984 m. dokumentus, iš viso 824 lapus.

Lietuvos valstybinis archyvas 1991-06-17 ir 1991-03-16iš Edvardo Gudavičiaus Dokumentų perdavimo aktais Nr. 2 ir Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1978 m., 1988–1990 m. dokumentus, iš viso 1264 lapus.

2000 m. Edvardo Gudavičiaus fondas Nr. R-566 sutvarkytas. Sudaryta 16 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-566 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1971–1990 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (disertacija, straipsniai),

autoriaus straipsnių recenzijos ir anotacijos, susirašinėjimo su organizacijomis leidybos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1971–1990 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienėhttp://lt.wikipedia.org/ ,,Kas yra kas Lietuvoje, K., 2002 m., psl. 225, Visuotinė Lietuvių enciklopedija t. VII, V., 2005 m., psl. 255.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:16