O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-567 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONO DAGIO FONDĄ NR. R-567

2007-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Jonas Dagys, botanikas, gimė 1909-04-10 Biržų aps. Papilio vls. Kadarų kaime. 1925 m. baigė Biržų gimnaziją, 1930 m. - Vytauto Didžiojo universitetą.

1930–1933 m. dirbo Vytauto Didžiojo universitete Matematikos-gamtos fakulteto Botanikos katedros laborantu.

1933–1935 m. mokėsi Grazo universiteto (Austrija) Augalų fiziologijos institute.

1936–1939 m. buvo Vytauto Didžiojo universitete Matematikos-gamtos fakulteto Botanikos katedros jaunesnysis asistentas, vyresnysis asistentas. 1938 m. jam suteiktas privatdocento vardas.

1938–1939 m. tobulinosi Utrechto universitete (Olandija) ir Kopenhagos Karlsbergo laboratorijoje (Danija).

1940–1943 m. dirbo Vilniaus universiteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedros vedėju.1

1943 m., uždarius Vilniaus universitetą, dirbo konsultantu Augalų apsaugos stotyje Dotnuvoje.

Nuo 1945 m. dėstė Vilniaus valstybiniame universitete, o nuo 1947 m. dirbo ir antraeilėse pareigose Biologijos (vėliau Botanikos) institute moksliniu sekretoriumi.

1945 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. 1946 m. TSRS atestacinė komisija J. Dagiui suteikė biologijos mokslų daktaro laipsnį.

1956 m. išrinktas Lietuvos TSR Mokslų Akademijos nariu korespondentu.

1980 m. išėjo į pensiją, dirbo profesoriumi konsultantu Vilniaus valstybiniame universitete.

J. Dagys dalyvavo visuomeninėje veikloje: buvo Botanikos draugijos prezidentas, „Žinijos“ draugijos lektorius. Priklausė Lietuvos TSR, TSRS ir tarptautinėms esperantininkų organizacijoms.

1965 m. ir 1983 m. apdovanotas valstybinėmis premijomis.

Svarbiausieji darbai: „Apasčios upės pievos“ (1932 m.), „Mikroorganizmų augimą skatinančios medžiagos embrioniniuose audiniuose ir beržo suloje“ (1935 m.), „Vadovas Lietuvos augalams pažinti“ (1934 m., kartu su kitais autoriais), „Augalų anatomija ir morfologija“ (1947 m.), „Vaistingieji augalai ir jų paruoša“ (1948 m., kartu su E. Kanapka), „Augalai ir jų aplinka“ (1957 m.), „Augalų fiziologija“ (1974 m., kartu su kitais autoriais), „Augalų ekologija“ (1980 m.).

Parengė „Lotynų-esperanto-lietuvių-rusų kalbų botanikos žodyną.“ (1974 m.), rašė mokslinius straipsnius.

Jonas Dagys mirė 1993-01-31.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1989-12-06 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Jono Dagio perėmė 2564 lapus asmens dokumentų.

2000 m. dokumentai sutvarkyti, sudaryti 36 apskaitos vienetai ir įrašyti į Jono Dagio fondo Nr.R-567 apyrašą Nr. 1. Atrinkti naikinimui 138 lapai dokumentų.

Iš viso fonde Nr. R–567 yra 1 apyrašas, 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1989 m. Dokumentai lietuvių, esperanto, lotynų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotraukos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos knygos, straipsniai, atsiminimai, užrašai, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, mokslinių darbų sąrašai, laiškai ir sveikinimai J. Dagiui, įstaigų raštai, J. Dagio surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir veiklos sritis.

Iš viso fondo Nr. R–567 apyraše Nr. 1 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1989 m. Dokumentai lietuvių, esperanto, lotynų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Laima Grubienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 631, ap. 3, b. 138, l. 17, 25, 30, 51, 54, 55, 64, 71; ap. 7, b. 1595, l. 3; F. R-856, ap. 1, b. 64, l. 2, 3 a.p.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:17