O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-569 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ABELIO STRAŽO FONDĄ NR. R-569

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Abelis Stražas (g. 1914-07-14)

Abelis Stražas gimė 1914-07-14 Vilkaviškyje.

1933 m. baigė Vilkaviškio žydų realinę gimnaziją. 1934–1939 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos skyriuje. 1939 m. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1940 m. spalio mėn. baigė karo mokyklą.

1940–1941 m. dirbo Vidaus reikalų liaudies komisariato Vilniaus miesto skyriaus vyresniuoju įgaliotiniu. 1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, A. Stražas pasitraukė į Uzbekiją, dirbo Namangano miesto mokyklų inspektoriumi. Nuo 1942 m. tarnavo Raudonosios armijos 16-oje Lietuviškoje divizijoje 2-ojo atsargos bataliono karininku, nuo 1945 m. – kuopos vadas. Po demobilizacijos 1947 m. dėstė Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, kurį eksternu baigė 1948 m.

1950–1963 m., 1965–1972 m. dirbo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos katedros vedėju.

1958 m. A. Stražas apgynė istorijos kandidato disertaciją, 1961 m. jam suteiktas docento vardas. 1972 m. apgynė istorijos daktaro disertaciją tema „Oberosto žemė“ ir jos vieta Vokietijos rytų politikoje Pirmojo pasaulinio karo metais“, 1972 m. suteiktas istorijos mokslų daktaro vardas.

Paskelbė mokslinius straipsnius apie kaizerinę okupaciją Lietuvoje ir vokiečių tikslus Pirmojo pasaulinio karo metais.

Nuo 1973 m. Abelis Stražas gyvena Izraelyje. Dirbo profesoriumi Haifos universitete.1

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR valstybinis archyvas 1990-01-05 iš G. Narbutienės Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus Abelio Stražo 1906 m., 1947–1973 m. dokumentus, iš viso 3319 lapų.

2000 m. Abelio Stražo fondas Nr. R-569 sutvarkytas. Sudarytos 8 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-569 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1973 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyta autoriaus habilituoto daktaro disertacija,

asmens dokumentai: mokslo baigimo, mokslo laipsnių bei vardų suteikimo, medalių, apdovanojimo ženklų pažymėjimai, diplomai, garbės ir pagyrimų raštai, šeimos narių ir giminaičių asmens dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1973 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 m., t. VII, V., 2007 m., psl. 212, Mažoji lietuviškoji enciklopedija, t. III, V., 1971 m., psl. 313.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 13:59