O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-570 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

HENRIKO ZABULIO FONDĄ NR. R-570

2010-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Henrikas Zabulis (1927-02-18–2010-09-11)

 

Henrikas Zabulis gimė 1927-02-18 Ukmergės rajone Virkščių kaime.

1934–1939 m. mokėsi Lyduokių ir Šešuolių pradžios mokyklose, 1939–1943 m. – Ukmergės valstybinėje A. Smetonos gimnazijoje, 1943–1945 m. – Ukmergės valstybinėje mokytojų seminarijoje. 1945–1950 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete.

1955–1958 m. H. Zabulis mokėsi Maskvos (Rusija) valstybinio M. Lomonosovo universiteto aspirantūroje. 1962 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją tema „Vergilijaus „Georgikos“. Poemos vieta poeto kūrybiniame kelyje“, 1972 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. 1983 m. apgynus filologijos mokslų daktaro disertaciją tema „Poetinė individualizmo filosofijos modifikacija Augusto epochoje ir jos išvakarėse“, suteiktas filologijos mokslų daktaro laipsnis. 1992–1993 m. stažavosi Romos (Italija) universitete „La Sapienza“. Nuo 2000 m. – profesorius emeritas.

1945–1946 m. dirbo Vilniaus 6-osios pradinės mokyklos mokytoju, 1950–1951 m. – Radijo informacijos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos diktoriumi, 1950-1955 m. – Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos referentu, atsakinguoju sekretoriumi. 1952–1955 m. dėstė Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. 1959–1962 m. H. Zabulis dirbo Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto Aukštųjų mokyklų valdybos viršininku, 1962–1966 m. – šio komiteto pirmininkas. 1988–1990 m. H. Zabulis – Lietuvos TSR liaudies švietimo ministras, 1990–2000 m. – Vilniaus universiteto profesorius, dėstė lotynų ir graikų kalbas, antikinę literatūrą, estetiką ir retoriką.

1964–1966 m. buvo kandidatas į Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto narius, nuo 1966 m. – Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto narys, 1967–1990 m. – Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

H. Zabulis parašė ir išleido: 1968 m. „Aukštasis mokslas Lietuvoje“ (anglų k.), 1979 m. „Vilniaus universitetas Lietuvos istorijoje“ (rusų k.), 1982 m. „Respublikos idealai Romos aukso poezijoje“, 1997 m. „Knygelė apie pakylėtumą (Libellus de sublimitate)“ (1998 m. apdovanota Lietuvos valstybine premija), parašė apie 60 straipsnių antikinės literatūros tema, iš graikų ir lotynų kalbų išvertė 1969 m. Katulo „Lyriką“, 1973 m. Euripido „Hipolitą Apvainikuotąjį“, 1977 m. Horacijaus „Lyriką“, 2002 m. Sapfo poeziją, 2007 m. Euripido „Tragedijas“, 2009 m. Euripido „Tragedijos: Trojietė, Hekabė, Andromachė“.

1977 m. H. Zabuliui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

Henrikas Zabulis mirė 2010 m. rugsėjo 11 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR valstybinis archyvas 1990-03-11 ir 2002-03-19 iš Henriko Zabulio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 ir Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. GF-14/1 perėmė nesutvarkytus 1950–2000 m. dokumentus, iš viso 2 ryšulius, 7449 lapus ir 2 nuotraukų albumus.

2004 m. Henriko Zabulio fondas Nr. R-570 sutvarkytas. Sudaryta 81 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-570 yra 1 apyrašas, 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos [1950–2001] m. Dokumentai lietuvių, anglų, graikų, italų, lotynų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (disertacijos, monografijos, straipsniai), vertimai, recenzijos, pranešimai, kalbos, interviu, išrašai, užrašai, konspektai,

mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: filologijos mokslų daktaro disertacijos gynimo dokumentai, dalyvavimo Vilniaus italų studijų akademijos veikloje dokumentai, dokumentai apie autorių, autoriaus surinkti dokumentai, piešiniai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos [1950–2001] m. Dokumentai lietuvių, anglų, graikų, italų, lotynų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, spaudinys, piešinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienėhttp://www.flf.vu.lt., http://www.culture.lt, Kas yra kas Lietuvoje, K., 2002 m., psl. 750.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:18