O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-581 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AUŠROS ŠALČIŪTĖS FONDĄ NR. R-581

2010-10 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Aušra Šalčiūtė (1925-01-26–1988-12-29)

 

Aušra Šalčiūtė gimė 1925-01-26 Kaune.

1944 m. baigė Kauno 6-ąją gimnaziją. 1944–1949 m. studijavo Kauno universiteto Medicinos fakultete. 1951 m. Maskvos centriniame gydytojų tobulinimosi institute specializavosi rentgenologijos srityje. 1953 m. įstojo į Vilniaus universiteto stacionarinę aspirantūrą. 1957 m. apgynė medicinos mokslų kandidatės disertaciją tema „Pirminio plaučių vėžio diferencinė diagnostika“. 1980 m. baigė Medicinos rentgenologijos ir radiologijos mokslo progreso universitetą, veikusį prie Vilniaus universiteto.

1949–1951 m. dirbo Kauno universiteto Medicinos fakulteto Hospitalinės terapijos katedroje jaunesniąja moksline bendradarbe, 1952–1953 m. – Kauno I tarybinėje ligoninėje gydytoja-rentgenologe ir Kauno Aukštųjų mokyklų poliklinikos vedėja, 1969–1988 m. – Kauno I tarybinėje ligoninėje vaikų stacionaro skyriuje ir Vaikų poliklinikoje gydytoja-rentgenologe.

A. Šalčiūtė dalyvavo Lietuvos TSR rentgenologų ir radiologų, Vilniaus medicinos istorikų, Lietuvos TSR mokslo istorikų draugijų veikloje.

A. Šalčiūtė specializavosi vaikų plaučių ir kaulų ligų srityje.

Parašė ir išleido: 1961 m. „Kai kurių plaučių susirgimų diferencinė diagnostika“, 1976 m. „Rentgeno spinduliai žmonijos tarnyboje“. Paskelbė mokslinių ir populiarių straipsnių apie plaučių vėžio, kūdikių ūmių pneumonijų diagnostiką bei gydymą, medicinos ir rentgenologijos istorijos temomis.

Aušra Šalčiūtė mirė 1988 m. gruodžio 29 d.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos valstybinis archyvas 1990-09-26 ir 1991-01-24 iš Neringos Šalčiūtės Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 4 perėmė nesutvarkytus Aušros Šalčiūtės 1925–1989 m. dokumentus, iš viso 11065 lapus dokumentų ir 347 fotonuotraukas.

2001 m. Aušros Šalčiūtės fondas Nr. R-581 sutvarkytas. Sudaryta 100 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-581 yra 1 apyrašas, 100 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1900–1988 m. Dokumentai lietuvių, anglų, armėnų, estų, čekų, gruzinų, lenkų, rusų uzbekų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, spaudinys, rentgenogramos, nuotrauka, piešinys.

Priėjimas prie bylų Nr. 48, Nr. 100 ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autorės mokslo darbai (disertacija, knygos, straipsniai, pranešimai, paskaitos), atsiliepimai, recenzijos,

asmens, mokslinės, visuomeninės ir tarnybinės veiklos dokumentai: Šalčių giminės genealogijos medis, užrašų knygelė, autorės disertacijos gynimo, kvalifikacijos kėlimo dokumentai, autorės atestacijos, ligonių rentgenogramos, dokumentai apie įvairias ligas, dalyvavimo gydytojų moksliniuose renginiuose dokumentai, ligonių stebėjimo užrašai, dokumentai rentgeno kabineto darbą, draugijų veiklos dokumentai, kvietimai į mokslines-praktines konferencijas, oficialius jubiliejus, susitikimus, jų programos, įstaigų, visuomeninių organizacijų, asmenų raštai autorei, surinkti dokumentai apie kolegas ir giminaičius, autorei dovanoti leidiniai, turto, buities dokumentai, nuotraukos, dukros piešiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 100 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1900–1988 m. Dokumentai lietuvių, anglų, armėnų, estų, čekų, gruzinų, lenkų, rusų uzbekų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, spaudinys, rentgenogramos, nuotrauka, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-581, ap. 1, b. 17, 21, 47, 99.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:20