O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-583 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAROLIO VALAŠINO FONDĄ NR. R-583

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Karolis Valašinas (1904-11-15–1982 m.)

 

Karolis Valašinas gimė 1904-11-15 Pasvalio rajone Narteikių kaime.

1916–1923 m. mokėsi Joniškėlio pradžios mokykloje. 1923–1926 m. – Linkuvos, Šiaulių gimnazijose, 1940–1941 m. – Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje. 1952–1954 m. studijavo rusų kalbą Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute.

K. Valašinas kartu su dr. J. Šliūpu 1923 m. parengė Laisvamanių etinės kultūros draugijos įstatus ir įkūrė to paties pavadinimo draugiją. Būdamas šios draugijos centro valdybos sekretoriumi, visoje Lietuvoje suorganizavo 120 jos skyrių, laikraščių „Laisvamanis“, „Laisvoji mintis“ leidimą.

1926–1927 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Po tarnybos kariuomenėje važinėjo po Lietuvą, skaitė antireligines paskaitas, spausdino laikraščiuose ateistinius straipsnius, pasisakė už civilinės metrikacijos įvedimą Lietuvoje. 1927–1940 m. slaptai platino komunistinę literatūrą, buvo Tarptautinės organizacijos revoliucionieriams remti narys. Už tą veiklą buvo kelis kartus areštuotas, o vokiečių okupacijos metais uždarytas į koncentracijos stovyklą, iš kurios jam pavyko pabėgti.

1944 m. savanoriu įstojo į Raudonąją armiją.

1945–1947 m. dirbo Pasvalio apskrities Joniškėlio valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininku, 1947–1965 m. – Joniškėlio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ir mokytojas.

Karolis Valašinas mirė 1982 m.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos valstybinis archyvas 1991-01-25 iš Antano Martinionio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus Karolio Valašino 1936–1981 m. dokumentus, iš viso 1178 lapų ir 6 nuotraukas.

2001 m. Karolio Valašino fondas Nr. R-583 sutvarkytas. Sudaryta 13 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-583 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1973 m. Dokumentai lietuvių, esperanto ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (medžiaga atsiminimų knygai, paskaitos, kursinis darbas), užrašai,

asmens dokumentai: autobiografija, tarnybos dokumentai, veiklos Laisvamanių etinės kultūros draugijos, dalyvavimo esperantininkų judėjime dokumentai, autoriaus surinkti dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1982 m. Dokumentai lietuvių, esperanto ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-583, ap. 1, b. 8.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:21