O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-584 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO MIKUČIO FONDĄ NR. R-584

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Mikutis (g. 1917-01-22)

 

Antanas Mikutis gimė 1917-01-22 Plungės rajone Šateikių-Rūdaičių kaime.

1932 m. mokėsi Gintališkės pradžios mokykloje, 1933–1936 m. – Kretingos pranciškonių gimnazijoje, 1937–1940 m. Karo aviacijos mokyklos Kaune puskarininkių klasėje mechanikų skyriuje. 1939 m. baigė oro šaulių kursus. Baigus Karo aviacijos mokyklą, buvo suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1941–1944 m. dirbo Skuodo valsčiaus savivaldybės raštininku, sekretoriumi, 1944 m. tarnavo generolo P. Plechavičiaus vietinėje rinktinėje. 1946–1952 m. – Kauno valgyklų tresto buhalteris, 1952–1960 m. – Vilniaus ir Kauno Profesinių sąjungų organizacijų vyriausiasis buhalteris, 1960–1963 m. – Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausiosios farmacijos valdybos vyriausiasis buhalteris, 1963–1965 m. – „Orgtechstatybos“ vyriausiasis buhalteris, 1965–1968 m. – Vilniaus aviacijos sporto klubo lakūnas–instruktorius, 1968–1972 m. – Statybos-remonto valdybos gamybos planavimo skyriaus viršininkas, 1972–1977 m. – „Lietuvos metalo tiekimo“ vyriausiasis buhalteris, 1977–1998 m. – Vilniaus aeroklubo prietaisininkas, buhalteris.

Savarankiškai skraidyti A. Mikutis pradėjo nuo 1938 m., piloto stažas – 55 metai (įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą). Nuo 1963 m. – sporto meistras, daugelio Lietuvos TSR ir TSRS sklandymo pirmenybių teisėjas, apdovanotas TSRS aviacijos federacijos diplomu.

A. Mikutis – Lietuvos sklandymo sporto veteranas, Lietuvos sklandymo pirmenybių dalyvis ir prizininkas, nacionalinės kategorijos teisėjas, veteranų varžybų dalyvis, Lietuvos aeroklubo garbės narys, Lietuvos aviacijos veteranų sąjungos pirmininkas, Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos tarybos narys.

1993 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu A. Mikučiui suteiktas krašto apsaugos dimisijos jaunesniojo leitenanto laipsnis. 1993 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas už nuopelnus Lietuvos aviacijai apdovanojo Dariaus ir Girėno medaliu. 1998 m. A. Mikutis pripažintas ginkluoto pasipriešinimo dalyviu ir jam išduotas kario savanorio pažymėjimas. 2000 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas už nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos krašto apsaugą A. Mikutį apdovanojo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2001-05-03 iš Antano Mikučio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1978–1997 m. dokumentus, iš viso 1 ryšulį.

2004 m. Antano Mikučio fondas Nr. R-584 sutvarkytas. Sudarytos 24 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-5584 yra 1 apyrašas, 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–2000 m. Dokumentai lietuvių, anglų, čekų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai (atsiminimai, straipsniai),

asmens dokumentai: dokumentų apie Karo aviacijos mokyklos baigimą, krašto apsaugos dimisijos jaunesniojo leitenanto laipsnio suteikimą, apdovanojimą medaliais, pripažinimą ginkluoto pasipriešinimo dalyviu kopijos, aviacijos veteranų sąjungos pirmininko pažymėjimas ir sportinė licenzija, kvietimai-programos į Lietuvos aviatorių suvažiavimus, aviacijos šventes ir iškilmingus minėjimus, sklandymo varžybas, autoriaus laiškai asmenims, asmenų laiškai ir sveikinimai įvairiomis progomis autoriui, dokumentai apie autorių, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–2000 m. Dokumentai lietuvių, anglų, čekų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1323, ap. 1, b. 593, l. 152 a. p., 153, LCVA, F. R-584, ap. 1, b. 1, 2, 6.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:21