O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-587 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAZIO IR PETRO KARUŽŲ FONDĄ NR. R-587

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Kazys Karuža (1908-08-24–2005-10-22)

Petras Karuža (1906-04-17–1933-03-15)

 

Kazys Karuža gimė 1908-08-24 Glazgove (Škotija).

1912 m. su šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilkaviškio rajono Vokiškėlių kaime. Mokėsi Vilkaviškyje, vėliau Kauno „Pavasario“ aukštesniojoje komercijos mokykloje.

Tarnavo „Naujosios Romuvos“ administracijoje. 1937–1941 m. dirbo Finansų ministerijoje, Klaipėdos krašte, Pagėgių, Tauragės geležinkelių muitinėse, 1941–1944 m. – „Lietūkyje“, „Maisto“ fabrikuose Aleksote ir Šakiuose.

1944 m. su šeima išvyko į Vokietiją, 1949 m. apsigyveno Los Andžele, JAV. Dirbo žurnalistinį darbą, rėmė knygų leidybą. K. Karuža buvo Šaulių organizacijos J. Daumanto kuopos pirmininku.

K. Karužos rūpesčiu ir lėšomis išleista: 1965 m. A. Vaičiulaičio novelių rinkinys anglų k. „Noon at a Country Inn“, 1984 m. brolio Petro Karužos kūrybos rinktinė (II leidimas 1990 m. Vilniuje), 1977–1978 m. Grigo Valančiaus knygos „Žemaičių Didysis“ II dalis.

2002 m. Kazys Karuža Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ordino Riterio kryžiumi.

Kazys Karuža mirė 2005 m. spalio 22 d. JAV, palaidotas Glendale Fores Lawn kapinėse Los Andžele.

 

Petras Karuža gimė 1906-04-17 Glengarnoko miestelyje (Škotija).

1912 m. su šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilkaviškio rajono Vokiškėlių kaime. 1918 m. įstojo į Vilkaviškio suaugusiųjų kursus, 1919–1920 m. mokėsi Vilkaviškio pradinėje mokykloje, 1920–1921 m. – Vilkaviškio pradinėje mokykloje, 1921–1928 m. – Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje. 1928 m. įstojo į Lietuvos universitetą. Teologijos-filosofijos fakultete studijavo lietuvių ir prancūzų literatūrą, pedagogiką ir psichologiją.

1929–1932 m. dirbo laikraščio „Rytas “ redakcijoje literatūrinio skyriaus redaktoriumi. 1932 m. pradėjo dirbti Vidaus reikalų ministerijoje kino filmų cenzoriaus sekretoriumi.

Studijuodamas P. Karuža dalyvavo ateitininkų meno draugijoje „Šatrija“, kurį laiką buvo jos pirmininku, taip pat priklausė Lietuvių rašytojų draugijai (buvo pirmasis sekretorius) ir Lietuvos žurnalistų sąjungai.

P. Karuža rašė eilėraščius, straipsnius literatūros, kultūros, politikos klausimais. Savo kūrinius spausdino „Ryte“, „Granite“, „Naujojoje Romuvoje“, „Židinyje“. Pirmasis eilėraštis „Kryžius“ atspausdintas 1928 m. „Ateityje“ P. Kapsainio slapyvardžiu.

Petras Karuža mirė 1933 m. kovo 15 d. Kaune, palaidotas Kauno kapinėse, vėliau perlaidotas Vilkaviškio kapinėse.

Petro Karužos paruoštas spaudai poezijos rinkinys „Giesmės apie daiktus ir žmones“ išėjo po jo mirties 1933 m. perredaguotas M. Jurkyno ir B. Brazdžionio. Paliktą neišspausdintų raštų, rankraščių, periodikoje išbarstytą publicistiką surinko ir išleido brolis Kazys Karuža.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas 1996-08-15 iš Kazio Karužos Dokumentų iš asmenų priėmimo aktu Nr. 1 perėmė 1922–1992 m. Kazio ir Petro Karužų dokumentus – 13 knygų ir 15 nuotraukų.

1996 m. Kazio ir Petro Karužų fondas Nr. R-587 sutvarkytas. Sudaryta 14 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-587 yra 1 apyrašas, 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1992 m. Dokumentai lietuvių, anglų, ivrito, jidiš, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Kazio Karužos kelionių įspūdžių knygos, knyga „Laikas ir įvykiai“, nuotraukos,

Petro Karužos (P. Kapsainio) „Archyvo“ I tomas, eilėraščių rinkinys,

albumas „Lietuvos Jeruzalė“, knyga „Petras Karuža“.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus,temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1992 m. Dokumentai lietuvių, anglų, ivrito, jidiš, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana   Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-587, ap. 1, b. 10, l. 11-24., http://www.vkmuziejus.lt, Žurnalistikos enciklopedija, V. 1997 m., psl. 210, JAV lietuviai I t., V., 1998 m., psl. 449.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:23