O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-596 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYTAUTO KUTKAUS FONDĄ NR. R-596

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ 

 

Vytautas Kutkus (g. 1917-01-22)

 

Vytautas Kutkus gimė 1917-01-22 Jekaterinoslave (Rusija).

1918 m. kartu su tėvais grįžo į Lietuvą. Pradžios mokyklą baigė Krakėse, 1937 m. baigė Kėdainių gimnaziją. 1938 m. buvo pašauktas į karinę tarnybą, 1939 m. baigus Karo mokyklą, suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis. 1940–1944 m. studijavo Kauno universiteto Statybos fakultete.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Dirbo Berlyno lietuvių sąjungoje, buvo Lietuvių tremtinių sąjungos Schwabako, Niurnbergo ir Ansbacho skyrių pirmininkas. 1949 m. apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Dearborne (Detroito priemiestis, Mičigano valstija). Dirbo Ford Motor bendrovės plieno gamykloje mechaninio inžinierinio skyriaus vedėju.

Amerikoje V. Kutkus aktyviai įsitraukė į lietuvių išeivių visuomeninę veiklą. 1955 m. buvo JAV Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės valdybos narys, 1956–1957 m. ir 1959–1960 – valdybos pirmininkas, 1956–1958 m. – Bendro Amerikos lietuvių fondo (BALF) direktorius. 1962–1963 m. ir nuo1984 m. –Lietuvos žurnalistų sąjungos Detroito skyriaus pirmininkas, 1966–1988 m. – Lietuvių fondo tarybos narys. 1967–1969 m. aktyviai dalyvavo Detroito arkivyskupijos sinode. Nuo 1973 m. JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narys, dirbo komisijose, kurios perredagavo JAV lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) įstatus, 1978–1988 m. buvo PLB seimų narys, 1978–1983 m. – PLB Kontrolės komisijos pirmininkas, PLB IV ir V Seimo rezoliucijų komisijų pirmininkas. 1979 m. – Amerikos lietuvių bendruomenės (ALT) tarybos ir centro valdybos narys, 1979–1982 m. JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos narys, nuo 1981 m. JAV Lietuvių bendruomenės Mičigano apygardos valdybos pirmininkas, 1986–1987 m. Lietuvių karių veteranų sąjungos „Romovė“ Detroito skyriaus pirmininkas. 1988–1991 m. JAV Lietuvių bendruomenės Garbės teismo pirmininkas.

V. Kutkus 1999 m. apdovanotas LDK Gedimino 4 laipsnio ordinu.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas 1994-07-11 iš Vytauto Kutkaus Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė 1955–1992 m. dokumentus, iš viso 16 dėžių.

1997 m. tvarkant Vytauto Kutkaus fondą Nr. R-596, sudarytos 58 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1: autoriaus sudarytos 55 bylos, 1 byla – autoriaus sudarytas archyvo turinys ir 2 naujai suformuotos bylos.

Iš viso fonde Nr. R-596 yra 1 apyrašas, 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1994 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Pasaulio ir Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių išeivių organizacijų raštai bei kiti dokumentai: įstatai, statutai, taisyklės, nutarimai, pranešimai, ataskaitos, narių sąrašai, autoriaus straipsniai, publikacijos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, nuotraukos.

Autorius dokumentus sistemino pagal temas ir chronologiją. Tvarkant V. Kutkaus asmens fondą Nr. R-569, kaip ir pageidavo autorius, perduodamas savo archyvą į Lietuvą, išsaugotas buvęs sisteminimas. Tomai neišardyti, antraštės apibendrintos ir paredaguotos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1994 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Jungtinių Amerikos valstijų lietuviai, t. I, V. 1998 m., psl. 558, Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. IV, V. 2004 m., psl. 326. 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:24