O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-605 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TEOFILIO ZUBAVIČIAUS FONDĄ NR. R-605

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Teofilis Zubavičius (1914-11-09–1993-11-12)

 

Teofilis Zubavičius gimė 1914-11-09 Pasvalio rajone Dumbliūnėlių kaime.

1927 m. baigė Jauniškių pradžios mokyklą, 1931 m. išlaikė gimnazijos šeštos klasės baigimo egzaminus. 1935–1937 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

Dar besimokydamas mokykloje, profesoriaus T. Ivanausko paskatintas, pradėjo žieduoti paukščius. 1937 m. buvo paskirtas į naujai įkurtą Žuvinto rezervatą. 1944–1852 m. dirbo vyriausiuoju eiguliu, vėliau – vedėju. 1953–1958 m. – Kauno zoologijos muziejaus taksidermistas Žuvinto rezervate, 1958–1959 m. – Ventės Rago ornitologinės stoties vedėjas, 1959–1963 m. dirbo Žaltyčio girininkijoje, 1963–1980 – Žuvinto rezervato vyriausiasis inspektorius. 1989 m. apsigyveno Panevėžio rajono Stumbriškių kaime.

T. Zubavičius – savamokslis gamtininkas-ornitologas. Jis pirmasis Žuvinto ežere surado ir aprašė mėlynagurklę, aptiko perint baltąsias gerves, pastebėjo baltaskruosčių žuvėdrų koloniją.

Parašė ir paskelbė nemažai populiarių straipsnių Žuvinto ežero faunos ir floros, gamtos apsaugos temomis. Išleido knygas: 1954 m. „Žuvinto ežero paukščiai“, 1961 m. su bendraautoriais „Žuvintas“, 1962 m. „Ežero giesmė“, 1978 m. „Žuvintas ir jo gyventojai“.

T. Zubavičius priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, Lietuvos gamtininkų, Lietuvos ornitologų draugijoms.

Teofilis Zubavičius mirė 1993 m. lapkričio 12 d., palaidotas Pasvalio rajono Kriklinių kaimo kapinėse.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas 1994-06-05 iš Algimanto Zubavičiaus Dokumentų perdavimo aktu Nr. 5 nupirko nesutvarkytus Teofilio Zubavičiaus 1934–1992 m. dokumentus, iš viso 7 dėžes.

2001 m. Teofilio Zubavičiaus fondas Nr. R-605 sutvarkytas. Sudaryta 121 byla, kuri įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-605 yra 1 apyrašas, 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1993 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, žemėlapiai, schemos, planai, piešinys.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai (knygos, straipsniai, atsiminimai), kalbos, užrašai, išrašai,

asmens, mokslinės, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: autobiografijos, charakteristikos, autoriaus jubiliejų dokumentai, dalyvavimo teismo bylose, autoriui skirtų nuobaudų dokumentai, nurodymai, pranešimai dėl paukščių žiedavimo, žieduotų paukščių sąrašai ir registracijos knyga, dokumentai apie paukščių migracijos tyrimą ir dalyvavimą ornitologų renginiuose, paukščių migracijos lentelės, ornitologinių, fenologinių ir gyvūnijos stebėjimų užrašai bei fenologinių stebėjimų dienoraščiai, gyvūnų ir paukščių stebėjimo žurnalai, valstybės įstaigų sutartys, įsakymai, instrukcijos, taisyklės, nurodymai autoriui dėl žvejybos ir gamtos apsaugos Žuvinto ežere, įsakymai, pranešimai, prašymai, pažymėjimai apie autoriaus paskyrimus ir perkėlimus tarnyboje, atostogas, komandiruotes, dokumentai apie kovą su gamtos apsaugos įstatymų pažeidimais, darbo planai, ataskaitos, pranešimai, Žuvinto gamtos rezervato prižiūrėtojų tarnybiniai pranešimai, dokumentai apie dalyvavimą Lietuvos šaulių sąjungos veikloje, Lietuvos gamtininkų ir Gamtos apsaugos draugijų kvietimai dalyvauti renginiuose, asmenų ir įstaigų laiškai ir raštai autoriui bei autoriaus laiškai ir raštai asmenims ir įstaigoms, autoriaus surinkti, buities ir ūkio dokumentai, Žuvinto ežero, Kuršių marių žemėlapiai, schemos, planai, piešiniai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1993 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, žemėlapiai, schemos, planai, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-605, ap. 1, b. 20, http://www.panrs.lt, http://lt.wikipedia.org.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TEOFILIO ZUBAVIČIAUS FONDO NR. R-605 PAPILDYMĄ

2015-01-22 Nr. SA-2

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Teofilio Zubavičiaus fondą Nr. R-605 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-10-18 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-349.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Jurgio Stašaičio 2015-01-13 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-2 perėmė 1 sąlyginį vienetą Teofilio Zubavičiaus neaprašytų dokumentų.

2015 m. sausio mėn. dokumentai buvo sutvarkyti. T. Zubavičiaus straipsniais, tarnybinės veiklos dokumentais bei T. Zubavičiaus laiškais Tadui Ivanauskui buvo papildytos bylos Nr. 4, Nr. 68 ir Nr. 82. Bylų antraštės ir chronologinės ribos nepasikeitė.

Sudarytas bylų papildymo dokumentais aktas.

Iš viso fonde Nr. R-605 yra 1 apyrašas, 121 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1993 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Byla Nr. 4 papildyta T. Zubavičiaus straipsniais „Tėviškės apylinkėse“, „Kur ir kaip rasti kai kurių paukščių lizdas ?“ (28 lapai), byla Nr. 68 – T. Zubavičiaus tarnybinės veiklos dokumentais (3 lapai), byla Nr. 82 – T. Zubavičiaus laiškais profesoriui T. Ivanauskui (20 lapų).

Iš viso bylos Nr. 4, Nr. 68 ir Nr. 82 papildytos 51 lapu. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:25