O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-815 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ADOLFO KLIMAVIČIAUS (KLIMOVIČIAUS) FONDĄ NR. R-815

2010-07- Nr. SA–

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Adolfas Klimavičius (Klimovičius) (Адольф Климович) (1900-05-05–1970 m.)

 

Adolfas Klimavičius (Адольф Климович) gimė 1900-05-05 Švenčionių apskrityje Kazanovščinos k. (pagal kitus šaltinius – Kliuščionyse).

1915-05-01 baigė Švenčionių aukštesniąją pradžios mokyklą.

Anksti įsijungė į kultūrinį ir politinį baltarusių judėjimą. A. Klimavičius priklausė visuomeninei organizacijai „Sojuz svojakov“, kuri propagavo baltarusių kultūrą, literatūrą, kalbą. Su bendraminčiais kūrė baltarusiškas mokyklas Švenčionių apskrityje.

1918 m. dalyvavo Baltarusių nacionalinėje konferencijoje Vilniuje, dirbo baltarusių laikraščių „Goman“ ir „Gramadzianin“ redakcijose Vilniuje.

1919 m. pradžioje įstojo į baltarusių gimnaziją Vilniuje, kurią baigė 1921 m. Organizavo pirmojo baltarusių jaunimo žurnalo „Maladoje žyćcio“ leidimą.

1922–1928 m. A. Klimavičius mokėsi Čekijos technikos universiteto Žemės ir miško ūkio fakultete (Prahoje), įgijo agronomo specialybę.

Baigęs studijas, grįžo į Vilnių. Dėstė P. Bohuševičiaus mokytojų seminarijoje, vadovavoVakarų Baltarusijos kooperatiniam judėjimui, dirbo Baltarusių ūkio ir kultūros institute, redagavo baltarusišką kooperatorių žurnalą „Samapomač“, parašė knygas „Pesčnoje zoloto“, „Zemledelčeskaja knižka“, „Lekarstvo na izdevatelstva“, „I kultura,i politika“, aktyviai dalyvavo Baltarusijos krikščionių demokratų partijos veikloje, leido partijos leidinį „Beloruskaja krynica“.

1938–1939 m. Lenkijos valdžiai sustiprinus baltarusių veikėjų persekiojimą, A. Klimavičius buvo ištremtas į Lenkijos gilumą. 1939 m. spalio mėn. grįžo į Vilnių. Dirbo agronomu, atkūrė ir redagavo laikraštį „Krynica“.

1940 m. birželio mėn.–1941-05-02 A. Klimavičius buvo sovietų areštuotas.

1941–1945 m. dirbo baltarusių mokytojų seminarijoje ir Vilniaus baltarusių nacionaliniame komitete.

1952-08-14 sovietų buvo areštuotas ir pervežtas į Maskvą. 1953-02-28 Maskvos karo apygardos tribunolas nuteisė A. Klimavičių mirties bausme, bet mirus Stalinui A. Klimavičiui mirties nuosprendis buvo pakeistas į įkalinimą Intos lageryje 25 metams.

1957 m. buvo paleistas. Iki 1960 m. gyveno Borisovo mieste (Baltarusija). Dirbo bažnyčioje vargonininku, rašė leidiniams straipsnius Baltarusijos temomis.

1960 m. Klimavičius grįžo į Vilnių. A. Klimavičius rinko duomenis ir rengė baltarusių visuomenės veikėjų biografinį žodyną.

A. Klimavičius mirė 1970 m. Palaidotas Kliuščionyse (Švenčionių apskritis).1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1971-11-16 iš Archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė 2337 Adolfo Klimavičiaus dokumentų lapų.

2000 m. dokumentai buvo sutvarkyti. A. Klimavičiaus fondui duotas Nr. R-815. Buvo sudarytos 8 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1. Dokumentų 2-ieji egzemplioriai perduoti Gudų kultūros draugijai Lietuvoje.

Iš viso fonde Nr. R-815 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–[1966] m. Dokumentai baltarusių, lietuvių, ukrainiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baltarusių biografinis žodynas, žodyno pratarmė ir rodyklė, visuomenės veikėjų biografijos, nežinomo autoriaus grožinės literatūros kūrinio vertimas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso fonde Nr. R-815 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1966 m. Dokumentai baltarusių, lietuvių, ukrainiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutovawww.obzor.lt/news/n543.html; represii-by.info/index.php?newsid=1136; uziralnik.livejournal.com/7926.html; http://zoom-device.ru/figury-k-110-letiyu-adolfa-klimovicha/

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:41