O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-931 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DIONIZO POŠKAUS FONDĄ NR. R-931

2011-03-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Dionizas Poškus (1930-12-20–2005-08-14)

 

Dionizas Poškus gimė 1930-12-20 Mažeikių mieste.

1949 m. baigė Mažeikių gimnaziją. 1949–1950 m. dirbo Mažeikių apskrities Sedos miestelio vidurinės mokyklos mokytoju.

1950–1955 m. studijavo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete, įgijo fiziko-chemiko specialybę. 1955–1958 m. D. Poškus mokėsi TSRS Mokslų akademijos Fizikinės chemijos instituto aspirantūroje. 1959 m. apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją tema „Benzolo ir n. heksano garų adsorbcija ant magnio oksido ir hidroksido“, 1972 m. apgynė chemijos mokslų daktaro disertaciją tema „Adsorbcijos prie nedidelių paviršiaus užpildymo laipsnių molekulinė teorija“.

1969–1970 m. D. Poškus stažavosi Bristolio (Anglija) universiteto Fizikinės chemijos katedroje. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo mokslo laipsnį, suteiktą už chemijos mokslų daktaro disertaciją. 1993 m. Kauno technologijos universiteto senatas suteikė profesoriaus pedagoginį mokslo vardą gamtos mokslų srityje. 1997 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo mokslo laipsnį suteiktą už chemijos mokslų kandidato disertaciją.

1953–1955 m. D. Poškus dirbo Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Fizikinės chemijos katedros vyresniuoju laborantu. 1958–1962 m. – Lietuvos TSR mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1962–1965 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1965–1977 m. – Techninių-ekonominių tyrimų ir informacijos sektoriaus vadovas, 1975–1992 m. – direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 1977–1993 m. – Fizikinės-cheminės analizės laboratorijos vadovas, 1993–2000 m. – vyriausiasis mokslinis bendradarbis.

1979–1980 m. D. Poškus buvo Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Valstybinių egzaminų komisijos pirmininkas, 1990–2000 m. – žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys.

Kartu su bendraautoriais išleido dvi monografijas rusų kalba: 1975 m. - „Dujų ir garų adsorbcija ant homogeninių paviršių“, 1986 m. - „Adsorbcinės chromatografijos molekuliniai pagrindai“.

1977 m. D. Poškui paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija mokslo ir technikos srityje, 1980 m. suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas.

Dionizas Poškus mirė 2005 m. rugpjūčio 14 d.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Dionizo Poškaus 2001-05-08 Dokumentų priėmimo neterminuotam valstybiniam saugojimui aktu Nr. 1 perėmė 1 ryšulį nesutvarkytų 1955–2001 m. dokumentų.

2011 m. Dionizo Poškaus dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-931. Sudaryta 10 apskaitos vienetų, kurie įrašyti į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1. Sudaryta apyrašo bylų sisteminimo schema (priedas).

Iš viso fonde Nr. R-931 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–2001 m.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

Fondo papildymas nenumatomas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai (disertacijos),

asmens dokumentai: biografija, dokumentai apie studijas aspirantūroje, chemijos mokslų kandidato laipsnio ir vyresniojo mokslinio bendradarbio vardo suteikimą, vardų suteikimo, apdovanojimų pažymėjimai ir diplomai, Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos pažymėjimas, darbo knygelė, karinis, profsąjungos, Komunistų partijos nario bilietai, garbės raštai, įstaigų raštai autoriui, dokumentai apie autorių.

Bylos apyraše įrašytos pagal bylų sisteminimo schemą. Skyriuose bylos įrašytos pagal bylos baigimo datą.

Iš viso fondo Nr. R-931 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–2001 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spausdintas tekstas, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-931, ap. 1, b. 6.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:44