O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-932 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALGIRDO POVILO AŽUBALIO FONDĄ NR. R-932

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Algirdas Povilas Ažubalis (g. 1939-05-25)

 

Algirdas Povilas Ažubalis gimė 1939-05-25 Anykščių rajono Voversių kaime.

1949 m. baigė Voversių pradinę, 1953 m. – Skiemonių septynmetę, 1957 m. – Ukmergės pedagoginę mokyklas. 1962–1968 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakulteto matematikos specialybės neakivaizdiniame skyriuje.

1957–1960 m. dirbo Švenčionių rajono Stoniūnų septynmetės, 1960–1962 m. – Telšių rajono Lauksodos septynmetės mokyklų matematikos mokytoju. 1962–1965 m. – Telšių rajono Mitkaičių, 1965–1969 m. – Degaičių aštuonmečių, 1969–1975 m. – Ubiškės vidurinės mokyklų direktoriumi.

1975–1981 m. ir 1984–1994 m. dirbo Respublikinio mokytojų tobulinimosi instituto vyriausiuoju dėstytoju, docentu, 1981–1984 m. – Šiaulių pedagoginio instituto vyriausiuoju dėstytoju, docentu, Pedagogikos fakulteto prodekanu.

Nuo 1994 m. dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete, o nuo 1998 m. – ir Šiaulių universitete. 1999 m. A. P. Ažubalis tapo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Humanitarinių ir socialinių mokslų katedros profesoriumi, nuo 2000 m. – Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos Humanitarinių mokslų katedros profesorius.

1973 m. A. P. Ažubalis buvo priimtas į TSRS pedagogikos mokslų akademijos Mokymo turinio ir metodų mokslinio tyrimo instituto neakivaizdinę aspirantūrą. 1977 m. apgynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją tema „Programuotas uždavinių sprendimo mokymas kaip mokymo diferencijavimo priemonė“. 1993 m. Lietuvos Mokslo taryba šią disertaciją nostrifikavo į socialinių mokslų daktaro disertaciją. 1998 m. Latvijos universitete A. P. Ažubalis apgynė habilitacinį darbą tema „Matematika lietuviškoje mokykloje XIX a. pr. – 1940 m.“, 1998 m. jam buvo suteiktas socialinių mokslų habilituoto daktaro laipsnis.

Parašė ir išleido monografijas: 1993 m., 1997 m. „Iš Lietuvos matematinio švietimo praeities“, 1995 m. „Matematikos mokymo lietuviškoje mokykloje raida (XIX a. pr.–1940 m.)“, 1997 m. „Matematika lietuviškoje mokykloje (XIX a. pr.–1940 m.)“, 2007 m. „Karo pedagogika Lietuvoje (1918–1940 m.)“, mokymo priemones: 1975 m. „Progresijų uždaviniai“, 1983 m. „Programuoto mokymo ir jo elementų naudojimas diferencijuotai mokant matematikos“, 1989 m. „Pamokos-paskaitos ir pamokos-seminarai mokykloje“, „Diferencijuoto mokymo pamokoje būdai“, 1998 m., 2001 m. „Logikos pratimai“, „Bendroji matematikos mokymo pradinėje mokykloje metodika“. 1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2001-05-18, 2001-11-27, 2003-05-19 iš Algirdo Povilo Ažubalio Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimis Nr. 1, Nr. 2, Nr. GF-15/3 perėmė nesutvarkytus 1960–2003 m. dokumentus, iš viso 2 ryšulius ir 3 aplankus.

2004 m. Algirdo Povilo Ažubalio fondas Nr. R-932 sutvarkytas. Sudarytos 37 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

LCVA 2007-12-05 iš Algirdo Povilo Ažubalio Dokumentų perdavimo sutartimi Nr. GF-17 perėmė nesutvarkytus dokumentus, iš viso 2 aplankus.

2008 m. dokumentai sutvarkyti ir į apyrašą papildomai įrašyta 10 bylų.

Iš viso fonde Nr. R-932 yra 1 apyrašas, 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1968–2007 m. Dokumentai lietuvių, anglų, latvių, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai (disertacijos, monografijos, straipsniai, pranešimai), atsiliepimai, recenzijos, užrašai,

asmens, mokslinės ir tarnybinės veiklos dokumentai: gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymai, mokslo baigimo ir mokslinių laipsnių gavimo diplomai, docento ir profesoriaus atestatai, profsąjungos nario bilietas, draugijų nario pažymėjimai, autoriaus trimetis savišvietos planas, neakivaizdinės aspirantūros, programuoto matematikos mokymo eksperimento vykdymo, Pedagogikos mokslų kandidato disertacijos gynimo dokumentai, tarnybos ir mokslinės veiklos Respublikiniame mokytojų tobulinimosi institute, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Šiaulių pedagoginiame institute, habilitacinio darbo socialinių mokslų habilituoto daktaro laipsniui įgyti gynimo dokumentai, leidybos autorinė sutartis, mokslo darbų sąrašas ir akademinės veiklos aprašas, kvietimai-programos į Mokslo istorikų klubo, matematikų, pedagogų konferencijas, kultūros renginius, Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos susirinkimus, straipsniai apie autorių, autoriaus knygų, mokymo priemonių ir straipsnių recenzijos, bibliografija, autoriaus portretinė nuotrauka.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1968–2007 m. Dokumentai lietuvių, anglų, latvių, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-932, ap. 1, b. 23, 24, Kas yra kas Lietuvoje 2002, K. 2002 m., psl. 54.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALGIRDO POVILO AŽUBALIO FONDO NR. R-932 PAPILDYMĄ

2013-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Algirdo Povilo Ažubalio fondą Nr. R-932 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-11-02 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-364.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Algirdo Povilo Ažubalio 2011-01-31 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-2 perėmė nesutvarkytus dokumentus, iš viso 2 ryšulius.

2013 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 9 bylos, kurios įrašytos į Algirdo Povilo Ažubalio fondo Nr. R-932 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 48–56).

Iš viso fonde Nr. R-932 yra 1 apyrašas, 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1968–2010 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų, latvių ir vokiečių kalbomis kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos autoriaus monografijos, pranešimas, skaitytas konferencijoje „Matematikos mokymas: istorija ir perspektyvos“, recenzijos apie autoriaus monografijas.

Bylos į apyrašo tęsinį įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašytų dokumentų chronologinės ribos 2001–2010 m.

Iš viso fondo Nr. R-932 apyraše Nr. 1 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1968–2010 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų, latvių ir vokiečių kalbomis kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:45