O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-933 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠEINĖS SIDERAITĖS FONDĄ NR. R-933

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Šeinė Sideraitė (1921-02-09–2005-03-15)

 

Šeinė Sideraitė gimė 1921-02-09 Lazdijuose.

1932 m. baigė Lazdijų žydų pradžios mokyklą, kurioje mokėsi hebrajų kalba. 1932–1940 m. mokėsi Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. 1940–1941 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1941 m. vasarą evakavosi į Sovietų Sąjungą ir apsigyveno Tadžikijoje. 1941–1945 m. studijavo Stalinabado (dabar Dušanbė, Tadžikija) Medicinos institute bei dirbo preparatore, medicinos seserimi, gydytoja. 1945 m. grįžo į Lietuvą ir buvo priimta į Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakulteto 5-ąjį kursą. Studijuodama dirbo Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijoje Kadrų skyriaus vyriausiąja inspektore.

1947–1954 m. Š. Sideraitė dirbo Vilniaus I tarybinėje ligoninėje terapeute ordinatore, nuo 1953 m. – ir endokrinologe antraeilėse pareigose. 1948–1950 m. dėstė Medicinos seserų-akušerių mokykloje Vilniuje. 1954–1960 m. – terapeutė endokrinologė Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos specpoliklinikoje, 1960–1967 m. – endokrinologė Vilniaus I tarybinėje ligoninėje, 1967–1999 m. – endokrinologė Vilniaus universitetinėje klinikinėje ligoninėje.

Specializavosi klinikinės endokrinologijos srityje, buvo viena endokrinologijos tarnybos Lietuvoje organizatorių. 1956 m. išrinkta Respublikinio priešstruminio komiteto pirmininke, 1961 m. – Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos neetatine vyriausiąja endokrinologe, 1962 m. – Lietuvos TSR endokrinologų mokslinės draugijos valdybos nare. 1963 m. dalyvavo sudarant endeminio gūžio paplitimo Lietuvoje žemėlapį.

1967 m. apgynė medicinos mokslų kandidatės disertaciją tema „Cukralige sergančiųjų aterosklerozės eigos ypatybės ir gydymas hipoglikemizuojančiais sulfanilamidais“. Klinikinės endokrinologijos temomis paskelbė per 50 mokslinių straipsnių, perskaitė nemažai pranešimų gydytojų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

1966 m. Š. Sideraitei buvo suteikta aukščiausioji gydytojos terapeutės endokrinologės kvalifikacija.

Šeinė Sideraitė mirė 2005 m. kovo 15 d.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2001-05-29 iš Šeinės Sideraitės Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1947–2001 m. dokumentus, iš viso 2 dėžes.

2003 m. Šeinės Sideraitės fondas Nr. R-933 sutvarkytas. Sudarytos 44 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-933 yra 1 apyrašas, 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–2001 m. Dokumentai lietuvių, anglų, jidiš, latvių, lotynų, rusų, ukrainiečių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, skaidrė.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autorės mokslo darbai (disertacija, straipsniai, pranešimai), atsiliepimai, recenzijos, užrašai,

asmens, mokslinės, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: mokslo baigimo diplomas, pažymėjimai, darbo licenzija, autobiografijos, charakteristikos-rekomendacijos, prašymai kelionėms į užsienį, autorės gautų apdovanojimų dokumentai, stažuočių, konferencijų, seminarų pažymėjimai, sertifikatai, įsakymai, pažymos apie paskyrimus, perkėlimus tarnyboje, komandiruotes, endokrinologijos tarnybos Lietuvoje organizavimo, skydliaukės tyrimo, veiklos Respublikiniame priešstruminiame komitete dokumentai, autorės atestacijų dokumentai, sutartys su „Mokslo“ leidykla dėl knygų recenzavimo, kvietimai-programos į gydytojų kvalifikacijos kėlimo renginius, jubiliejinius vakarus, koncertus, spektaklius, parodas, žydų kultūros renginius, asmenų ir organizacijų laiškai autorei ir autorės laiškai asmenims bei organizacijoms, straipsniai apie autorę, autorės surinkti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–2001 m. Dokumentai lietuvių, anglų, jidiš, latvių, lotynų, rusų, ukrainiečių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, skaidrė.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-933, ap. 1, b. 17, l. 7-21.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:46