O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-936 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO GRAŽULIO FONDĄ NR. R-936

2011-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Antanas Gražulis (g. 1929-04-23)

 

Antanas Gražulis gimė 1929-04-23 Alytaus rajono Vankiškių kaime.

Mokėsi Vankiškių pradžios mokykloje. 1948 m. baigė Alytaus gimnaziją, 1953 m. – Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakultetą.

1953–1954 m. dirbo Šilutės kelių eksploatacijos ruožo vyriausiuoju inžinieriumi, 1954–1955 m. – Klaipėdos kelių eksploatacijos ruožo darbų vykdytoju, 1955–1957 m. – Alytaus kelių statybos – eksploatacijos rajono vyriausiuoju inžinieriumi, 1957–1959 m. – Ukmergės kelių statybos rajono Nr. 2 viršininku, 1959–1964 m. – Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos Kelių statybos rajono Nr. 4 viršininkas, vyriausiasis darbų vykdytojas, vyriausiasis inžinierius, skyriaus viršininkas, 1964–1966 m. – Respublikinės eksploatacinės automobilių kelių valdybos vyriausiasis inžinierius. 1966–1998 m. A. Gražulis dirbo Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos Vyriausiosios gamybinės automobilių kelių valdybos (nuo 1991 m. – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Lietuvos valstybinė automobilių kelių direkcija) vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju, viršininko pavaduotoju, ekspertu-patarėju.

Parašė straipsnių automobilių kelių plėtros temomis, rengė kelių projektavimo ir tiesimo norminius dokumentus. Kartu su bendraautoriais paruošė ir išleido leidinius: 1997 m. „Vilniaus – Kauno – Klaipėdos automagistralė“, 2001 m. „Lietuvos automobilių kelių tobulinimo raida 1950–2000 m.“.

1979 m. A. Gražuliui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas, 1998 m. apdovanotas „Garbės kelininko“ ženklu.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2002-03-05 ir 2003-03-05 iš Antano Gražulio Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimis Nr. GF-7/1 ir Nr. GF-8/2 perėmė nesutvarkytus 1940–2002 m. dokumentus, iš viso 16 aplankų.

2004 m. Antano Gražulio fondas Nr. R-936 sutvarkytas. Sudarytos 35 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-936 yra 1 apyrašas, 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos [1936]–2003 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, piešinys.

Priėjimas prie apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 20 ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai (monografijos, leidiniai, straipsniai, paskaitos, recenzijos, užrašai, kalbos), pastabos, pasiūlymai,

asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: autobiografija, aukštojo mokslo baigimo diplomo nuorašas, paso kopija, draugijų nario, žurnalo „Automobilių keliai“ korespondento bilietai, pažymos apie autokelių valdybos darbo planus ir Lietuvos kelių tinklo vystymą, įsakymai dėl paskyrimo, perkėlimo tarnyboje ir dalyvavimo komisijose, dalyvavimo visuomeninėje veikloje dokumentai, kvietimai dalyvauti renginiuose, jų programos, autoriaus laiškai asmenims bei asmenų laiškai ir sveikinimai švenčių progomis autoriui, garbės ir padėkos raštai, pažymos apie sveikatą, šeimos genealoginis medis, dokumentai apie autorių ir autoriaus surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos [1936]–2003 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-936, ap. 1, b. 8.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:48