O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-937 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KOSTO BIRULIO FONDĄ NR. R-937

2008-05-15 Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Kostas Birulis (1925-02-15–2004-01-27)

 

Kostas Birulis gimė 1925-02-15 Panevėžyje. 1932–1934 m. mokėsi Kauno J.Jablonskio pradžios mokykloje, 1934–1937 m. – Kauno V gimnazijoje, 1937–1941 m. – Panevėžio I berniukų gimnazijoje.

1941 m. prasidėjus Sovietų Sąjungos – Vokietijos karui pasitraukė į sąjungos gilumą. Įsidarbino Džambulo (Kazachijos TSR) miesto kepykloje. 1943 m. pašauktas į Raudonąją Armiją bei nukreiptas į 16-osios lietuviškosios divizijos atsargos batalioną, vėliau – į I Pabaltijo fronto radistų žvalgų mokyklą.

1944–1945 m. K. Birulis dalyvavo karo mūšiuose Žemaitijoje ir Rytprūsiuose. 1945 m. prie Karaliaučiaus buvo sunkiai sužeistas. 1946 m. demobilizuotas kaip karo invalidas.

1946 m. eksternu baigė Panevėžio I berniukų gimnaziją. 1946–1950 m. studijavo Kauno valstybinio universiteto Elektrotechnikos fakultete, 1950 m. reorganizavus Kauno valstybinį universitetą perėjo studijuoti į Kauno politechnikos institutą, kurį 1951 m. baigė. 1957–1961 m. mokėsi Maskvos neakivaizdinio užsienių kalbų instituto Anglų kalbos skyriuje.

1950–1951 m. K.Birulis dirbo Sitkūnų (Kauno raj.) radijo stoties vyriausiuoju radiotechniku, 1951–1953 m. – Klaipėdos radiofikacijos tinklų vyriausiuoju inžinieriumi, direktoriumi.

1953–1957 m. K.Birulis dirbo Vilniaus radiofikacijos tinklų vyriausiuoju inžinieriumi, 1957–1959 m. – Lietuvos TSR Liaudies ūkio tarybos Prietaisų gamybos valdybos viršininko pavaduotoju, 1959–1962 m. – Lietuvos TSR ryšių ministerijos Technikos valdybos viršininku, 1962–1965 m. – Kauno miesto ryšių kontoros viršininku, 1965–1988 m. – Lietuvos TSR ryšių ministerijos Elektros ryšių valdybos viršininku.

1988–1990 m. K.Birulis buvo Lietuvos TSR ryšių ministerijos vyr. ekspertas tarptautiniams santykiams.

1990–1992 m. K.Birulis – Lietuvos Respublikos ryšių ministras. 1990–1991 m. organizavo Lietuvos telekomunikacijų ir pašto sistemų atskyrimą nuo TSRS ryšių tinklų. Lietuvos blokados ir TSRS kariškių provokacijų metu organizavo ir vadovavo nenutrūkstamam ryšių, radijo ir televizijos darbui, valstybės vadovų bei žiniasklaidos ryšiui su užsieniu. Organizavo Lietuvos pašto ženklų leidybą, Lietuvos narystės Pasaulinėje pašto sąjungoje bei Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje atkūrimą.

1992–1993 m. dirbo Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijos Tarptautinių santykių skyriaus konsultantu, 1993–1995 m. – Danijos ryšių kabelių ir įrangos firmos NKT atstovybės Lietuvoje vadovu, 1995–1998 m. – Europos palydovinių telekomunikacijų organizacijos EUTELSAT (European Telecommunication Satelite Organisation EUTELSAT) konsultantu Lietuvoje ir Latvijoje.

1988 m. K. Birulis Lietuvos TSR ryšių ministerijoje organizavo Sąjūdžio rėmimo grupę.

K.Birulis 2001 m. parašė knygą ,,Laisvės kodas” apie Lietuvos ryšininkų veiklą 1990–1992 metais.

2002-02-11 K.Birulis apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.

Kostas Birulis mirė 2004-01-27, palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Kosto Birulio 2002-05-20 Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr.GF-28/1 perėmė 14 aplankų nesutvarkytų 1935–2002 m. asmens dokumentų.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Nemiros Birulienės 2008-03-12 Dokumentų perdavimo sutartimi Nr.GF-5 ir Dokumentų perdavimo aktu Nr.GF-6 perėmė 1 aplanką nesutvarkytų Kosto Birulio 1924–2006 m. dokumentų.

2008 m. Kosto Birulio dokumentai sutvarkyti, fondui suteiktas Nr.R-937. Sudaryti 27 apskaitos vienetai įrašyti į Veiklos bylų apyrašą Nr.1. Sudaryta apyrašo bylų sisteminimo schema (priedas). Tvarkant fondą konsultuotasi su Nemira Biruliene.

Iš viso fonde Nr. R-937 yra 1 apyrašas, 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–2006 m.

Priėjimas prie bylos Nr.13 dalies dokumentų yra ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Fondo papildymas nenumatomas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta knyga, straipsniai, knygos vertimas, kalbų ir interviu tekstai, asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai, laiškai, sveikinimai, dokumentai apie K.Birulį, nuotraukos.

Bylos apyraše įrašytos pagal bylų sisteminimo schemą. Skyriuose bylos įrašytos pagal bylos baigimo datą.

Iš viso fondo Nr. R-937 apyraše Nr.1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–2006 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, prancūzų, ispanų, arabų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - autoriaus rankraštis, autorizuotas spausdintas tekstas, spausdintas tekstas, spaudinys, skaitmeninė laikmena.

Priėjimas prie bylos Nr.13 dalies dokumentų yra ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:49