O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-939 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

REGINOS ŽUKIENĖS FONDĄ NR. R-939

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Regina Žukienė (g. 1928-06-08)

 

Regina Žukienė gimė 1928-06-08 Telšių rajono Luokės miestelyje.

1939 m. baigė Luokės pradinę mokyklą. 1939–1945 m. mokėsi Telšių gimnazijoje. 1945–1949 m. studijavo Kauno valstybinio universiteto Farmacijos fakultete.

1949–1950 m. dirbo Anykščių vaistinėje receptare, 1950–1952 m. – Debeikių vaistinės vedėja, 1952 m. – Anykščių rajono vaistinės vedėjo pavaduotoja. 1952–1971 m. dirbo Vyriausiojoje farmacijos valdyboje: gamybos skyriaus vedėja, prekybos-gamybos skyriaus viršininko pavaduotoja, gamybos skyriaus viršininke, 1971–1988 m. – valdybos viršininko pavaduotoja prekybos reikalams. Vyriausiąją farmacijos valdybą 1988 m. reorganizavus į Respublikinį gamybinį susivienijimą „Farmacija“, dirbo generalinio direktoriaus pavaduotoja komercijai, 1990–1993 m. – Informacinio skyriaus viršininkė.

R. Žukienė 1972 m. Vilniaus valstybiniame universitete apgynė disertaciją tema „Lietuvos TSR farmacijos pramonės ugdymo ir jos ekonominio efektyvumo didinimo problemos“ ekonomikos mokslų kandidatės laipsniui įgyti. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo mokslo laipsnį, suteiktą už ekonomikos mokslų kandidatės disertaciją, ir suteikė socialinių mokslų daktarės laipsnį.

Išėjusi į pensiją R. Žukienė pagal specialistų rekomendacijas ir savo patirtį paruošė ir susistemino kompensuojamų iš socialinio draudimo ir biudžeto lėšų medikamentų sąrašą, dalyvavo rengiant Lietuvos farmacijos pramonės plėtojimo programą, tyrė gyventojų poreikį būtiniems medikamentams, apskaičiavo kompensuojamų medikamentų bazines kainas.

R. Žukienė buvo Respublikinės provizorių kvalifikacinės komisijos pirmininkė, skaitė pranešimus respublikiniuose ir visasąjunginiuose suvažiavimuose, konferencijose, seminaruose bei provizorių tobulinimosi kursuose.

Parašė virš 220 straipsnių ir tezių profesiniais klausimais bei apie žymius Lietuvos farmacininkus. 1998 m. kartu su A. Kostiukevičiumi paruošė ir išleido knygą „Lietuvos farmacija“ I t. („Žymiausieji Lietuvos farmacininkai“), 2002 m. parengė spaudai knygą „Lietuvos farmacija“ II t. („Lietuvos farmacininkų erškėčių keliai“).

R. Žukienė yra Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narė. 1997 m. tapo farmacinės visuomenės organizuoto „Nusipelniusio farmacijos specialisto“ konkurso laureate.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2002-10-28 iš Reginos Žukienės Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. GF-47/1 perėmė nesutvarkytus 1936–2002 m. dokumentus, iš viso 1 dėžę.

2004 m. Reginos Žukienės fondas Nr. R-939 sutvarkytas. Sudaryta 12 bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-939 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–2002 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autorės mokslo darbai (disertacija, autoreferatas, knyga),

asmens dokumentai: autobiografija, autorės gimimo, sutuoktuvių, tėvų sutuoktuvių ir mirties liudijimų, darbo knygelės, pažymėjimo apie apsisprendimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, aukštojo mokslo baigimo, ekonomikos mokslų kandidatės ir socialinių mokslų daktarės diplomų kopijos, pažymėjimas apie šeimos sudėtį, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–2002 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-939, ap. 1, b. 4, 6.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:51