O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-942 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SIGITO KREGŽDĖS FONDĄ NR. R-942

2012-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sigitas Kregždė (g. 1930-12-24)

 

Sigitas Kregždė gimė 1930-12-24 Biržų rajone, Smaliečių kaime.

1950 m. baigė Papilio vidurinę mokyklą. 1950–1954 m. studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute logikos, psichologijos ir lietuvių kalbos specialybes, 1954–1957 m. studijavo Kijevo valstybiniame universitete aspirantūroje. 1959 m. apgynė pedagogikos mokslų kandidato, 1983 m. – psichologijos mokslų daktaro disertacijas, nuo 1984 m. – profesorius. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo habilituoto mokslų daktaro laipsnį ir profesoriaus vardą.

1954–2002 m. S. Kregždė dirbo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (nuo 1991 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas) dėstytoju, 1959–1979 m., 1983–1989 m. instituto Psichologijos katedros vedėjas, 1983–2002 m. Psichologijos didaktikos katedros profesorius. Skaitė mokslinius pranešimus Erfurto, Vroclavo, Maskvos, Sankt Peterburgo, Kijevo, Odesos, Rygos, Tartu, Tbilisio, Almatos, JAV universitetuose.

Buvo Lietuvos TSR tarpžinybinės moksleivių profesinio orientavimo tarybos, įkurtos 1965 m., pirmininkas. Aktyviai dalyvavo 1968 m. kuriant Visuomeninį profesinio orientavimo institutą, 1973–1989jam vadovavo.

Nuo 1962 iki 1971 m. žurnalo „Pedagogika ir psichologija“, 1980–1991 m. žurnalo „Psichologija“ atsakingasis redaktorius.

1992–2004 m. Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas.

Svarbiausi darbai: 1975 m. „Profesinių interesų psichologija“, 1981 m. „Profesinių interesų formavimosi psichologija“ (rusų k.), 1988 m. „Profesinio kryptingumo formavimosi psichologiniai pagrindai“.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Sigito Kregždės 2003-05-14 Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. GF-12/1 perėmė 5 ryšulius nesutvarkytų dokumentų.

2012 m. Sigito Kregždės dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-942. Sudaryta ir į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1 įrašyta 31 byla. Sudaryta apyrašo bylų sisteminimo schema (Pažymos apie fondą priedas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. R-942 yra 1 apyrašas, 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–2003 m.

Fondo papildymas nenumatomas.

Priėjimas prie bylos Nr. 21ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti referatai, disertacija, monografijos, brošiūros, metodinės rekomendacijos, vadovėlio skyriai, straipsniai, pranešimai, paskaitų, pokalbių televizijos ir radijo laidose tekstai, tezės, atsiliepimai,

asmens, pedagogikos mokslų kandidato ir psichologijos mokslų daktaro disertacijų gynimo dokumentai,

dokumentai apie darbą Lietuvos TSR tarpžinybinėje moksleivių profesinio orientavimo taryboje, Visuomeniniame profesinio orientavimo institute ir Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, vadovavimą studentų mokslinei veiklai, dalyvavimą disertacijų gynime, susirašinėjimo su kolegomis dokumentai.

Bylos apyraše įrašytos pagal bylų sisteminimo schemą. Skyriuose bylos įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją – bylos pabaigos datą.

Iš viso fondo Nr. R-942apyraše Nr. 1 įrašytas 31 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–2003 m.Dokumentai lietuvių, anglų, estų, gruzinų, rusų, ukrainiečių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, mašinraštis su autoriaus taisymais, spausdintas tekstas, spaudinys, periodikos iškarpos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Ugdymo psichologija (Mokslo darbai) 2001 m., t. 4, Nr.1(8), psl. 5-11., Visuotinė lietuvių enciklopedija X t., V., 2006 m., psl. 753.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:18