O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-946 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

EVALDO VYLIAUS NAVIO FONDĄ NR. R-946

2012-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Evaldas Vylius Navys (g. 1937-08-06)

 

Evaldas Vylius Navys gimė 1937-08-06 Alytaus rajone, Gražulių kaime.

Išsilavinimas

1946–1951 m. mokėsi Simno vidurinėje mokykloje;

1951–1954 m. mokėsi Vilniaus miškų technikume;

1956–1961 m. studijavo Žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete;

1981 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją „Ūkio krypčių Lietuvos parkuose ir kultūrinės-sveikatingumo reikšmės miškuose pagrindimas miškininkystės aspektu“.

1992 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo habilituoto agrarinių mokslų daktaro laipsnį, nuo 1994 m. – docentas.

Darbinė ir mokslinė veikla

1954–1956 m. – Alytaus ir Kapčiamiesčio girininko padėjėjas;

1961–1963 m. – Kuršėnų miškų ūkio inžinierius, Vitsodžio girininkas;

1963–1966 m. – Palangos botanikos parko direktorius;

1966–1970 m. – Valstybinio statybos reikalų komiteto landšafto architektūros ir apželdinimo skyriaus vyriausiasis inžinierius;

1970–1990 m. dirbo Paminklų konservavimo (nuo 1987 m. – Paminklų restauravimo projektavimo) institute;

1977–1981 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto, 1982–1991 m. – Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas;

1990–2008 m. dirbo Vilniaus universiteto Gamtos fakultete:

1990–2002 m. – Gamtos fakulteto prodekanas;

1993–2002 m. – Vilniaus botanikos sodo direktorius;

2002–2008 m. Vilniaus universiteto Botanikos ir genetikos katedros docentas.

Įveisė Palangos miesto medelyną, vadovavo Palangos parko restauravimui, Vilniaus botanikos sodo kūrimui ir plėtimui, Kauno ir Vilniaus botanikos sodų projektavimui, parengė Kauno rotušės bei jos aikštės želdinių formavimo ir vertikaliojo plano projektus.

Buvo 1993 m. pradėto leisti leidinio „Dendrologija Lithuaniae“ atsakingasis redaktorius, dabar – redaktorius.

Visuomeninė veikla

Draugijos „Žaliuojanti Vilnija“ pirmininkas, Lietuvos dendrologų draugijos, Lietuvos gėlininkų sąjungos valdybos narys.

Bibliografija

Senųjų parkų ir sodybų regeneravimo problemos (rusų k.), 1978 m.

Lietuvos senamiesčių želdynų sistemų atkūrimas ir vystymas (rusų k.), 1979 m.

Lietuvos rekreacinių resursų panaudojimas (rusų k.), 1979 m.

Architektūros paminklai Lietuvos kaimo kraštovaizdyje (rusų k.), 1981 m.

Medingieji medžiai krūmai ir krūmokšniai Lietuvoje, 1994 m.

Sodininkystė. Retieji augalai, 1996 m.

Šermukšnio (Sorbus L) genties rūšys ir veislės Lietuvos sodininkystei ir miško ūkiui,

2001 m.

Medžių ir krūmų genėjimo pagrindai, 2002 m.

Dekoratyviųjų medžių, krūmų ir lianų genėjimas, 2003 m.

Abrikosai ir persikai, 2004 m.

Lazdynai, 2007 m.

Sumedėjusių augalų ištvermingumo zonos Lietuvoje, žiemos pakenkimai ir jų vertinimas, 2008 m.

Įvertinimas

2002 m. apdovanotas Č. Kudabos premija.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Evaldo Vyliaus Navio 2003-05-22 Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. GF-17/1 perėmė 2 dėžes nesutvarkytų dokumentų.

2012 m. Evaldo Vyliaus Navio dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-946. Sudaryti 49 apskaitos vienetai ir įrašyti į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1. Sudaryta apyrašo bylų sisteminimo schema (Pažymos apie fondą priedas Nr. 1). Didžioji dalis bylų paliktos tokios, kaip jas sudarė autorius, tik užrašytos bylų antraštės.

Iš viso fonde Nr. R-946 yra 1 apyrašas, 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–2003 m.

Priėjimas prie bylos Nr. 48 ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Fondo papildymas nenumatomas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta disertacija, knygų, monografijos rengimo dokumentai, analitinės apžvalgos, referatas, straipsniai, pranešimai, atsiliepimai,

asmens, žemės ūkio mokslų kandidato disertacijų gynimo dokumentai,

dokumentai apie darbą Kuršėnų miškų ūkyje, Palangos botanikos parke, Valstybiniame statybos reikalų komitete, Paminklų restauravimo projektavimo institute ir Vilniaus universitete, veiklą Lietuvos gėlininkų sąjungoje, Vilniaus gamtos apsaugos komisijoje, draugijoje „Žaliuojanti Vilnija“, Parkotyros ekspertų komisijoje ir Lietuvos dendrologų draugijoje, mokslinio tiriamojo ir kūrybinio darbo ataskaitos, Lietuvos ir užsienio valstybių įstaigų raštai dėl informacijos apie autorių skelbimo leidiniuose, naujų studijų programų vertinimo išvados, susirašinėjimo su įstaigomis, asmenimis dokumentai, dokumentai apie E. V. Navį, žemės nuosavybės, dalyvavimo teismuose dokumentai, teismų sprendimai.

Bylos apyraše įrašytos pagal bylų sisteminimo schemą. Skyriuose bylos įrašytos pagal bylos baigimo datą.

Iš viso fondo Nr. R-946 apyraše Nr. 1 įrašyti 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–2003 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spausdintas tekstas, spausdintas tekstas su autoriaus taisymais, spaudinys, periodikos iškarpos, nuotrauka, skaidrė, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 LCVA, F. R-946, ap. 1, b. 26, Lietuvos miškininkai, V., 1997 m., psl. 155, Kas yra kas Lietuvoje, K., 2002 m., psl. 469.   

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:20