O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-67 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS FARMACIJOS VALDYBOS FABRIKO „MEDAPARATŪRA“ FONDĄ NR. R-67

2009-07-      Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vyriausiosios farmacijos valdybos fabrikas „Medaparatūra“ (1946 m.–1971-09-22)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tiksli data, kada 1946 m. pradėjo veiklą Vyriausiosios farmacijos valdybos fabrikas „Medaparatūra“, nenustatyta.

Vyriausiosios farmacijos valdybos fabriko „Medaparatūra“ direktorius pareigas pradėjo eiti 1946-03-06.[1] Fabrikas veikė Vilniuje, buvo pavaldus Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariato Vyriausiajai farmacijos valdybai, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausiajai farmacijos valdybai.

Vyriausiosios farmacijos valdybos viršininko 1971-09-22 įsakymu Nr. 219 Vyriausiosios farmacijos valdybos fabrikas „Medaparatūra“ buvo pavadintas Eksperimentiniu medicinos įrengimų fabriku.[2]

Sudarytojo funkcijos

Fabrikas ,,Medaparatūra“ gamino vaistinėms baldus ir įrengimus ir juos realizavo.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Vyriausios farmacijos valdybos fabriko „Medaparatūra“ fondas įrašytas 1956 m. Fonde buvo 2 apyrašai, 251 apskaitos vienetas.

1975-10-30 papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-67 yra 2 apyrašai, 255 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti fabriko direktoriaus įsakymai, tarnautojų ir darbininkų bendrų susirinkimų protokolai, fabriko metų veiklos ataskaita, normos ir įkainiai, balansai, fabriko, vaikų, infekcinės, psichiatrinės ir kt. ligoninių statybų sąmatos ir brėžiniai, fabriko personalo sąrašai, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, asmens sąskaitų kortelės.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1951 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 169 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-67, ap. 1, b. 1, l. 2.
[2] LCVA. F. R-343, ap. 1, b. 601, l. 266.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-08 08:14