O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-36 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS VALSTYBĖS KONTROLĖS MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKINĖS GRUPĖS PARUOŠŲ MINISTERIJOS ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS KONTROLIUOTI

FONDĄ NR. R-36

2009-07-       Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

TSRS valstybės kontrolės ministerijos Lietuvos respublikinė grupė Paruošų ministerijos įmonėms ir organizacijoms kontroliuoti (Литовская республиканская группа Министерства государственного контроля СССР по предприятиям и организациям Министерства заготовок) (1951-04-01–1953-05-16)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

TSRS valstybės kontrolės ministro 1951-04-23 įsakymu Nr. 642 TSRS valstybės kontrolės ministerijos Lietuvos TSR duonos produktų saugojimo ir paskirstymo vyriausiojo kontrolieriaus grupė nuo 1951-04-01 buvo pertvarkyta į TSRS valstybės kontrolės ministerijos Lietuvos respublikinę grupę Paruošų ministerijos įmonėms ir organizacijoms kontroliuoti.[1]

TSRS valstybės kontrolės ministro 1953-05-16 įsakymu Nr. 488 TSRS valstybės kontrolės ministerijos Lietuvos respublikinė grupė Paruošų ministerijos įmonėms ir organizacijoms kontroliuoti buvo panaikinta.[2]

Sudarytojo funkcijos

TSRS valstybės kontrolės ministerijos Lietuvos respublikinė grupė Paruošų ministerijos įmonėms ir organizacijoms kontroliuoti tikrino Lietuvos TSR paruošų ministerijai priklausiusių įmonių ir organizacijų veiklą.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

1953-06-06 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš TSRS valstybės kontrolės ministerijos Paruošų ministerijos įstaigų ir organizacijų kontrolierių Lietuvos respublikinės grupės perėmė 229 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – TSRS valstybės kontrolės ministerijos Lietuvos respublikinė grupė Paruošų ministerijos įmonėms ir organizacijoms kontroliuoti

Iš viso fonde Nr. R-36 yra 4 apyrašai, 229 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1953 m. Dokumentai rusų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR paruošų ministerijai priklausiusių įmonių ir organizacijų revizijų ir patikrinimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 188 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1953 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašytos revizijų aktų, skundų ir pareiškimų, gautų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1953 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų nutarimai ir potvarkiai, TSRS valstybės kontrolės ministerijos ir TSRS paruošų ministerijos įsakymai, vyriausiojo kontrolieriaus potvarkiai veiklos ir personalo klausimais, tarnybinių pasitarimų protokolai, informaciniai dokumentai Lietuvos TSR Ministrų Tarybai, sričių ir rajonų vykdomiesiems komitetams patikrinimo klausimais, darbo planai ir ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1953 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti pranešimai apie žemės ūkio produktų paruošų plano vykdymą Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos srityse, „Zagotzerno“ Plungės punkto patikrinimo grūdų saugojimo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-35, ap. 3, b. 22, l. 100.
[2] LCVA. F. R-36, ap. 3, b. 17. l. 75.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-02 08:31