O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-82 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KINO TEATRO „SPALIS“ FONDĄ NR. R-82

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Kino teatras „Adrija“ ([1944 m.]–1948-04-17)

Kino teatras „Spalis“ (1948-04-18–[1990 m.])

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tiksli data, kada Vilniuje įsteigtas kino teatras „Adrija“, nenustatyta. 1944 m. kino teatras jau veikė.

Nuo 1948-04-18 kino teatras „Adrija“ vadinamas kino teatru „Spalis“.1 Teisės akto, kuriuo vadovaujantis buvo pakeistas pavadinimas, nerasta.

Kino teatras buvo pavaldus Vilniaus miesto Kinofikacijos skyriui, vėliau – Kinofikacijos valdybai prie Vilniaus miesto DŽDT vykdomojo komiteto.2

Tiksli data, kada kino teatras „Spalis“ uždarytas, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Kino teatre buvo demonstruojami filmai.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose kino teatro „Spalis“ dokumentai įrašyti 1959-01-24. Fonde buvo 1 apyrašas, 58 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-82 yra 1 apyrašas, 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1954 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR kinematografijos ministerijos įsakymai, kino teatro direktoriaus įsakymai personalo klausimais, finansų dokumentai, kino teatro darbuotojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, darbuotojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1954 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-82, ap. 1, b. 1, l. 41, 41 a. p.

2 LCVA. F. R-82, ap. 1, b. 3.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-21 14:19