O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-41 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ĮMONIŲ IR STATYBŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJAI PAKELTI KURSŲ PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS

FONDĄ NR. R-41

2007-04- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Įmonių ir statybų vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijai pakelti kursai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1948-08-06–1955-03-03)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-08-06 nutarimu Nr.529 įsteigti Įmonių ir statybų vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijai pakelti kursai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[1]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1955-03-03 nutarimu Nr.114 Įmonių ir statybų vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijai pakelti kursai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo likviduoti.[2]

Sudarytojo funkcijos

Kursuose įmonių ir statybų vadovaujantys darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją. Mokymas kursuose truko 6 mėnesius.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Įmonių ir statybų vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijai pakelti kursai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1955-03-29 perdavė archyvui 137 bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 ir Nr.1a: apyraše Nr.1 buvo įrašyta 106, apyraše Nr.1a - 31 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr.R-41 yra 2 apyrašai, 137 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti LTSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, kursų įsakymai veiklos klausimais, mandatinės komisijos posėdžių ir baigiamųjų egzaminų protokolai, mokymo planai ir programos, klasių žurnalai, klausytojų sąrašai, kursų baigimo pažymėjimai, tarnautojų asmens bylos, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir dokumentų svarbumą. Tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 106 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1a

Apyraše įrašyti susirašinėjimo organizaciniais, ūkio, kursų komplektavimo klausimais ir buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrinius padalinius ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1a įrašytas 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-41, ap. 1, b. 1, l. 51.

[2] LCVA. F. R-41, ap. 1, b. 54, l. 8.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-03 11:53