O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-582 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS AUGALŲ APSAUGOS STOTIES FONDĄ NR. R-582

2009-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ekspedicija kovai su bulvių vėžiu (1947-12-13–1956-08-30)

Ekspedicija kovai su žemės ūkio augalų ligomis ir kenkėjais (1956-08-31–1961-04-23)

Respublikinė augalų apsaugos stotis (1961-04-24–1979-09-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-12-13 nutarimu Nr. 887 „Dėl kovos su bulvių vėžiu priemonių“ prie Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos buvo organizuota Ekspedicija kovai su bulvių vėžiu.[1]

Lietuvos TSR žemės ūkio ministro 1956-08-31 įsakymu Nr. 705 Ekspedicija kovai su bulvių vėžiu buvo pertvarkyta į Ekspediciją kovai su žemės ūkio augalų ligomis ir kenkėjais.[2]

Lietuvos TSR žemės ūkio ministro 1961-04-24 įsakymu Nr. 367 Ekspedicijos kovai su žemės ūkio augalų ligomis ir kenkėjais pagrindu buvo organizuota Respublikinė augalų apsaugos stotis.[3]

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1979-09-28 nutarimu Nr. 340 „Dėl vieningosios specializuotos agrochemijos tarnybos sukūrimo respublikoje“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Žemdirbystės valdybos, Respublikinės augalų apsaugos stoties ir kitų padalinių pagrindu buvo įsteigtas Respublikinis gamybinis-mokslinis agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimas.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ekspedicija kovai su bulvių vėžiu buvo atsakinga už bulvių vėžio židinių likvidavimą respublikoje, rūpinosi vėžiui atsparių bulvių rūšių įdiegimu rajonuose, kur buvo nustatytas karantinas.

Ekspedicija kovai su žemės ūkio augalų ligomis ir kenkėjais, Respublikinė augalų apsaugos stotis vadovavo darbams, kovojant su žemės ūkio augalų kenkėjais, ligomis ir piktžolėmis respublikoje, ruošė kovos su augalų kenkėjais, ligomis, piktžolėmis priemones, organizavo naujų nuodingųjų chemikalų, herbicidų įdiegimą į gamybą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1990-10-31 Lietuvos valstybinis archyvas iš Respublikinio susivienijimo „Agrochemija“ perėmė 514 Respublikinės augalų apsaugos stoties bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-582 yra 1 apyrašas, 514 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1979 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos įsakymai, gamybinių pasitarimų protokolai, metų gamybos planai ir darbo ataskaitos, aktai ir kiti dokumentai dėl bulvių vėžio židinių likvidavimo, žemės ūkio augalų kenkėjų ir ligų atsiradimo ir paplitimo ataskaitos bei prognozės, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išlaidų sąmatos, finansų apyskaitos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 514 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1979 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 100, l. 170.
[2] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 240, l. 33.
[3] LCVA. F. R-582, ap. 1, b. 142, l. 1.
[4] LCVA. F, r-754, ap. 1, b. 1301, l. 153.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:03