O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-306 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GELEŽINKELIŲ DARBININKŲ APRŪPINIMO VALDYBOS FONDĄ NR. R-306

2008-06- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos geležinkelių darbininkų aprūpinimo valdyba (1944-09-05–1953-05-15)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

TSRS susisiekimo liaudies komisariato Vyriausiosios darbininkų aprūpinimo valdybos 1944-09-05 įsakymu Nr. 234 įsteigta Lietuvos geležinkelių darbininkų aprūpinimo valdyba (Дорожное управление рабочего снабжения Литовской железной дороги).[1]

TSRS susisiekimo ministro 1953-05-15 įsakymu Nr. 80 Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkeliai buvo sujungti į Baltijos geležinkelius. Lietuvos geležinkelių darbininkų aprūpinimo valdyba buvo likviduota.

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos geležinkelių darbininkų aprūpinimo valdyba rūpinosi darbininkų aprūpinimu maisto produktais ir pramoninėmis prekėmis.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

1967-12-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Pabaltijo geležinkelių Vilniaus apygardos perėmė 60 Lietuvos geležinkelių darbininkų aprūpinimo valdybos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-306 yra 1 apyrašas, 60 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1952 m. Dokumentai rusų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos ir personalo klausimais, pasitarimų protokolai, darbo planai ir ataskaitos, kadrų ataskaitos, balansai ir etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 60 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1952 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-306, ap. 1, b. 1, l. 175.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-08 10:23