O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 249 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIOS ST. STAŠICO 3 KLASIŲ VYRŲ PREKYBOS MOKYKLOS VILNIUJE SU 4-ĄJA SPECIALIĄJA KOOPERACIJOS KLASE FONDĄ NR. 249

2006-09- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Marijos Landsbergienės St. Stašico 3 klasių vyrų vidurinė prekybos mokykla Vilniuje (3-kl. Średnia Męska Szkoła Handlowa im. St. Staszyca Marji Landsbergowej w Wilnie) (1930-04-10–1933 m. sausis)

Marijos Landsbergienės St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase (3-kl. Męska Szkoła Handlowa im. St. Staszyca Marji Landsbergowej w Wilnie z 4 kl. specjalną o kierunku spółdzielczym) (1933 m. sausis–1934-03-19)

Privati St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase (Prywatna Męska 3 kl. Szkoła Handlowa z 4 kl. specjalną o kierunku spółdzielczym im. St. Staszyca w Wilnie) (1934-03-20–1935 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1930-04-10 išdavė Marijai Landsbergienei leidimą Nr. III-11395/30 įsteigti Marijos Landsbergienės St. Stašico 3 klasių vyrų vidurinę prekybos mokyklą Vilniuje. Mokykla veiklą pradėjo 1930-09-01.

1932 m. m. mokykloje buvo atidaryta 4 klasė. Nuo 1933 m. sausio mėn. mokykla vadinosi Marijos Landsbergienės St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase.

Nuo 1934-03-20 mokyklą išlaikė Kooperacijos ir prekybos mokslo rėmimo draugija Vilniuje; mokykla buvo pavadinta Privačia St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase.[1]

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-11-21 potvarkis apie amatų mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Mokykla veikė iki 1935 m. [2]

Sudarytojo funkcijos

Privati St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase ruošė pirklius ir pramoninkus, prekybos ir kooperacijos įmonių darbuotojus bei vadovus. Į mokyklą buvo priimami 14–17 metų asmenys, baigę 7 pradžios mokyklos klases.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Privačios St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokyklos Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase dokumentų perdavimo LTSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949-07-17 fonde buvo 33 saugojimo vienetai.

Į apskaitos dokumentus 1952-07-23 įrašyti apyrašas Nr. 1, 33 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 249 yra 1 apyrašas, 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1935 m. Dokumentai lenkų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Tikybų ir viešojo švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos tvarkomieji dokumentai; moksleivių visuomeninių organizacijų veiklos ataskaitos; ataskaitos apie mokyklos sanitarinę būklę, moksleivių fizinį lavinimą; žinios apie mokyklą; susirašinėjimo veiklos, mokėjimo už mokslą, mokyklos likvidavimo klausimais dokumentai; mokymo programos, kontroliniai darbai; mokytojų sąrašai; moksleivių pažymėjimai; prašymai priimti į mokyklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 249 apyraše Nr. 1 įrašyti 33 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 2244, l. 1-4, 23, 79, 82–86.

[2] LCVA. F. 51, ap. 7, b. 803, l. 2.

  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-06 08:47