O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-1599 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ VIDURINĖS EKONOMINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. R-1599

2006-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių vidurinė ekonominė mokykla (1944-11-17–1948-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-11-17 nutarimu Nr. 191 „Dėl technikumų, vidurinių ekonominių mokyklų ir amato mokytojų instituto veikimo Lietuvos TSR švietimo komisariato žinioje atkūrimo“ atkurta Šiaulių vidurinės ekonominės mokyklos veikla.1

Lietuvos TSR švietimo ministro 1948-06-26 įsakymu Nr. 187 nuo 1948-09-01 Šiaulių vidurinė ekonominė mokykla sujungta su Šiaulių gimnazija.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiaulių vidurinė ekonominė mokykla ruošė buhalterius - ekonomistus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Šiaulių vidurinės ekonominės mokyklos dokumentų perdavimą archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

Dokumentai 1961-09-21 sutvarkyti ir į apyrašą Nr. 1 įrašyti 68 apskaitos vienetai. Naikinti atrinkti 7 saugojimo vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1965–1966 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 87 apskaitos vienetai.

1966-01-12 į fondą Nr. R-156 perkelta 1 Panevėžio vidurinės ekonominės mokyklos byla.

Iš viso fonde Nr. R-1599 yra 1 apyrašas, 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Šiaulių prekybos mokyklos 1942–1943 m. dokumentų (trimestrų žurnalai).

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti LTSR švietimo liaudies komisariato, Švietimo ministerijos tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių ir baigiamųjų bei keliamųjų egzaminų protokolai; klasių ir trimestrų žurnalai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, mokslo baigimo diplomų nuorašai, etatų, mokytojų ir mokinių sąrašai; mokinių charakteristikos, autobiografijos, prašymai priimti į mokyklą; buhalterijos dokumentai, atlyginimų ir stipendijų išmokėjimo lapai, inventoriaus knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1948 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-754, ap.1, b. 16, l. 69.

2 LCVA, F. R-1599, ap. 1, b. 68, l. 80.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:15