O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1659 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GIMNASTIKOS IR SPORTO FEDERACIJOS FONDĄ NR. 1659

2008-04- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija (1922-05-27–1933-09-02, 1937-02-18–1940-08-26)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos gimnastikos ir sporto federacijos įstatai 1922-05-27 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 179. Federaciją valdė visuotinis sekcijų atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.

1933-09-02 federacija pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 83. Federaciją valdė visuotinis klubų ir narių atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.

Komisijos iš įstatymo apie draugijas spręsti 1933-09-02 nutarimu Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija su skyriais uždaryta.

1937-02-18 federacija pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 2004.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-26 nutarimu Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija su padaliniais uždaryta.[1]

Sudarytojo veiklos sritis

Lietuvos gimnastikos ir sporto federacijos nariais galėjo būti visi asmenys. Federacija propagavo sportą, rūpinosi narių fiziniu lavinimu, organizavo gimnastikos ir sporto kursus, sporto šventes.

Federacija buvo Lietuvos ir užsienio sporto organizacijų narė, vienijo įvairių draugijų sporto sekcijas bei organizacijas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos gimnastikos ir sporto federacijos fondas įrašytas 1962 m. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1659 yra 1 apyrašas, 14 apskaitos vienetų.  Dokumentų chronologinės ribos 1927–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti federacijos įstatai, futbolo, plaukimo pirmenybių nuostatai, centro valdybos aplinkraščiai, darbo planai, susirašinėjimo su Lietuvos sporto organizacijomis veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos lengvosios atletikos rekordų, varžybų dalyvių sąrašai, varžybų sutartys, asmenų prašymai priimti į federaciją, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kuri nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 14 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1367, ap. 1, b. 1304, l. 2-80.

  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-01 14:42