O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-842 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO ŠAKINIO SKAIČIAVIMO CENTRO ,,ATMINTIS“ FONDĄ NR. R-842

2009-07- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Respublikinis šakinis skaičiavimo centras ,,Atmintis“ (1977-04-01–1990 m. kovo mėn.)

Respublikinis šakinis skaičiavimo centras ,,Atmintis“ (1990 m. kovo mėn.–1990-11-13)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministro 1977-03-31 įsakymu Nr. 70 nuo 1977-04-01 buvo įsteigtas Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Respublikinis šakinis skaičiavimo centras ,,Atmintis“.[1]

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija likviduota. Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Respublikinis šakinis skaičiavimo centras ,,Atmintis“ buvo pavadintas Respublikiniu šakiniu skaičiavimo centru ,,Atmintis“ ir perėjo Lietuvos pramonės ministerijos žinion.

Respublikinis šakinis skaičiavimo centras ,,Atmintis“ veiklą baigė 1990-11-13, priėmus Valstybinio pramonės skaičiavimo centro ,,Atmintis“ įstatus.[2]

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Respublikinio šakinio skaičiavimo centro ,,Atmintis“, vėliau  Respublikinio šakinio skaičiavimo centro ,,Atmintis“ užduotis buvo kurti, diegti ir eksploatuoti automatizuotą lengvosios pramonės informacinę sistemą.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2002-11-16 iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilminta“ perėmė Respublikinio šakinio skaičiavimo centro ,,Atmintis“ 145 bylas su apyrašu.

Iš viso fonde Nr. R-842 yra 1 apyrašas, 145 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1977–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Respublikinio šakinio skaičiavimo centro ,,Atmintis“, Valstybinio pramonės skaičiavimo centro ,,Atmintis“ nuostatai, Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministro, skaičiavimo centro direktoriaus įsakymai, Mokslinės-techninės bei kolektyvo tarybų posėdžių, gamybinių susirinkimų protokolai, centro veiklos planai ir ataskaitos, kolektyvinės darbo sutartys, priimtų racionalizacinių pasiūlymų, naujos technikos įdiegimo dokumentai, balansai, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, profsąjungos vietos komiteto, liaudies kontrolės, ,,Žinijos“ draugijos pirminės organizacijos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 145 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1977–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-842, ap. 1, b. 1, l. 1.

[2] LCVA. F. Nr. R-842, ap. 1, b. 181, l. 17, 21; b. 185, l. 56.

  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-02 08:17