O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

LCVA fondo 197 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BARANOVIČIŲ MOKYKLŲ RAJONO INSPEKTORIAUS ĮSTAIGOS BARANOVIČIUOSE FONDĄ NR. 197

2008-01-         Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Baranovičių apskrities mokyklų inspektorius (Inspektor Szkolny powiatu Baranowickiego) ([1919]–1923 m.)

Mokyklų inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose (Inspektorat Szkolny w Baranowiczach) (1923–1934 m.)

Baranovičių mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose (Inspektorat Szkolny obwodu Baranowickiego w Baranowiczach) (1934–1939 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-07-19 potvarkiu nuo 1919-08-01 įkurta Baranovičių apskritis. Apskritį valdė apskrities komisaras, vėliau seniūnas, prie kurio įstaigos veikė inspektoriai, tarp jų ir mokyklų.[1]Baranovičių apskrities mokyklų inspektoriaus veiklos pradžios data nenustatyta.

Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1921-02-08 potvarkiu „Dėl mokyklų valdymo įstaigų steigimo žemėse, prijungtose prie Lenkijos Respublikos teritorijos vadovaujantis 1920 m. spalio 12 d. Rygoje pasirašyta preliminarinės taikos ir paliaubų sutartimi“ įsteigta Naugarduko mokyklų apygarda, į kurią įėjo ir Baranovičių apskritis.[2] Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1921-04-22 raštu Nr. 3870/I paskirtas mokyklų inspektorius Baranovičiuose.[3]

Nuo 1923 m. įstaiga dokumentuose buvo vadinama Mokyklų inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose, nuo 1934 m. – Baranovičių mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose.[4] Tikslios pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Inspektorius iki 1920 m. rudens buvo pavaldus Bresto apygardos mokyklų inspektoriui,[5] nuo 1921-02-08 – Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro delegatui Naugarduko mokyklų apygardoje,[6]nuo 1922-05-16 – Polesės mokyklų apygardos kuratoriui,[7] nuo 1927-04-01 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriui.[8]

Mokyklų inspektoriaus ir jų įstaigų veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklas ir švietimą, 1919-11-06 potvarkis apie apygardų mokyklų inspektorių darbo reglamentą, Lenkijos Respublikos 1920-06-04 įstatymas apie laikinąją mokyklų valdymo sistemą, Lenkijos Respublikos Prezidento 1933-04-07 potvarkis „Dėl mokyklų rajonų valdymo organizavimo“, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-08-25 ir 1938-03-08 potvarkiai apie mokyklų rajonų valdymą, kiti teisės aktai.

Baranovičių mokyklų rajono inspektoriaus įstaigos Baranovičiuose tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. rugsėjo mėn. įstaiga dar veikė.[9]

Sudarytojų funkcijos

Baranovičių apskrities mokyklų inspektoriaus įstaiga, Mokyklų inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose, Baranovičių mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose buvo pradinio mokymo, ikimokyklinio auklėjimo, gyventojų švietimo administravimo bei kontrolės I instancijos įstaiga.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, perėmimo akto fondo byloje nėra.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1952-12-23 įrašytas apyrašas Nr. 1, 2 apskaitos vienetai.

2008 m. pakeistas Privačios religinės pradžios mokyklos „Chojrew“ Molčaduose fondo Nr. 197 pavadinimas. Fondas pavadintas „Baranovičių mokyklų rajono inspektoriaus įstaiga Baranovičiuose“.

Iš viso fonde Nr. 197 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1934 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti privačios religinės pradžios mokyklos „Chojrew“ Maučiadyje stebėjimo byla, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, mokytojų asmens dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 197 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1934 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, yra mokinių bendra nuotrauka.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau - DU ZCZW), 1919, Nr. 19-172; Nr. 3-15; Nr.5-39, 41.
[2] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego(toliau -DU MWRiOP), 1921,  Nr.4 (47)-35.
[3] DU MWRiOP, 1921, Nr. 59-70, l. 168.
[4] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 197, ap. 1, b. 1; F. 172, ap. 1, b. 4486, 7684.
[5] DU ZCZW, 1919, Nr. 19-172.
[6] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1921, Nr. 15-91, 126.
[7] DU RP, 1922, Nr. 34-286.
[8] DU RP, 1927, Nr. 20-157.
[9] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7843.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-07 14:46