O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

LCVA fondo R-9 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR EŽERĖNŲ APSKRITIES KARINIO REVOLIUCINIO KOMITETO ŠVIETIMO SKYRIAUS FONDĄ NR. R-9

2006-08-     Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos ir Baltarusijos TSR Ežerėnų apskrities karinio revoliucinio komiteto švietimo skyrius (1919 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tikslios datos, kada 1919 m. vasario–balandžio mėn. Lietuvos ir Baltarusijos TSR Ežerėnų apskrities karinio revoliucinio komiteto švietimo skyrius pradėjo ir baigė veiklą, nenustatytos.

Sudarytojo funkcijos

Karinio revoliucinio komiteto švietimo skyrius tikslino mokyklų tinklą, organizavo naujų mokyklų atidarymą.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Baltarusijos TSR Minsko srities valstybinis archyvas 1949-04-04 perdavė archyvui 7 Ežerėnų apskrities karinio revoliucinio komiteto švietimo skyriaus neaprašytas bylas.

1952 m. dokumentai sutvarkyti ir į apyrašą Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

1956-01-11 Baltarusijos TSR Gomelio srities valstybinis archyvas perdavė archyvui 1 bylą.

1961 m. fondas pertvarkytas. Į naują apyrašą Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų. Dokumentų pertvarkymo akto nėra.

Fondas mikrofilmuotas.

Iš viso fonde Nr. R-9 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

Fonde yra 1919 m. Ežerėnų apskrities karinio komisariato dokumentų ir Raudonosios Armijos generalinio štabo 1929–1930 m. žemėlapis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos ir Baltarusijos TSR liaudies švietimo komisariato tvarkomieji dokumentai; Ežerėnų apskrities mokyklų ir mokytojų, Ežerėnų liaudies mokyklos mokinių sąrašai; žinios apie įsteigtas kultūros bei švietimo įstaigas; susirašinėjimo veiklos, finansų, personalo klausimais dokumentai; mokytojų prašymai priimti į darbą, algų žiniaraščiai ir išmokėjimo lapai, finansiniai dokumentai;

Ežerėnų apskrities karinio komisariato tvarkomieji dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova

  

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-07 14:38